Jakie powinny być długoterminowe efekty projektów doradczych?

Entuzjazm, motywacja, zwiększona chęć do działania są jak najbardziej pożądanymi efektami projektów doradczych. To jednak za mało, by mówić o pełnym sukcesie. Znacznie ważniejsze są efekty długoterminowe, wpływające na działania operacyjne i rozwój firmy w przyszłości. Czy profesjonalny doradca biznesowy jest w stanie już na wstępie zagwarantować, że Twoja firma skorzysta na jego usługach? 

Nie zatrzymuj się na działaniach operacyjnych. Skorzystaj z usług doradczych, by firma rozwijała się we właściwym kierunku

Wiele firm po wsparcie doradców biznesowych sięga wówczas, gdy coś idzie nie tak: spadają zyski, rosną koszty lub gdy wydajność pracy jest niewystarczająca. W takich sytuacjach doradca rzeczywiście może pomóc rozwiązać problem, jednak będzie to tylko wsparcie w bieżących działaniach operacyjnych.

Główny cel, jaki przyświeca profesjonalnym doradcom, jest nieco inny. Gdyby streścić go do dwóch słów, byłyby to: zmiana i rozwój. A te nie dzieją się od razu – zarówno wdrażanie kluczowych dla firmy zmian, jak i stopniowy rozwój, wymagają czasu. Nawet gdy Twoja firma boryka się z przejściowymi trudnościami i to właśnie w związku z nimi decydujesz się na skorzystanie z usług doradczych, ważne jest, by myśleć o tym jako o długofalowym procesie. To swego rodzaju doradczy „efekt motyla” – skierowanie firmy na właściwe tory teraz może za jakiś czas przynieść efekty, które pozytywnie Cię zaskoczą.

Jakie mogą być długoterminowe efekty projektów doradczych w Twojej firmie? To tylko kilka przykładów:

  • Zmiana stylu zarządzania;
  • Większa efektywność: szybsza realizacja zleceń, wyższa sprzedaż, optymalizacja procesów produkcyjnych;
  • Poprawa relacji pomiędzy pracownikami oraz pomiędzy przełożonymi i podwładnymi;
  • Lepsze dostosowanie oferty firmy do sytuacji rynkowej;
  • Wdrożenie i realizacja strategii, która pozwoli firmie na rozwój we właściwym kierunku.

Czy do długotrwałych efektów potrzeba długiej współpracy?

Choć w branży doradczej nie obowiązują żadne formalne definicje, to jednak najczęściej rozróżnia się dwa rodzaje usług: konsulting i doradztwo. Pierwszy rodzaj to usługi, które pomagają poradzić sobie z bieżącymi wyzwaniami firmy. Konsulting obejmuje najczęściej nie więcej niż kilka spotkań ekspertów z zarządem czy innymi osobami decyzyjnymi.

Usługi doradcze są rozumiane jako kompleksowe wsparcie firmy w kluczowych obszarach. Siłą rzeczy takie projekty trwają dłużej. Ekspert zewnętrzny nie tylko przygląda się przez ten czas firmie i jej otoczeniu, ale bierze aktywny udział w tworzeniu jej strategii. Poznaje pracowników i konkurencję, zaczyna rozumieć wartości, jakimi kieruje się organizacja i kierunek, w jakim chce się rozwijać. Jeśli projekt doradczy ma zostać przeprowadzony z uwzględnieniem wszystkich tych aspektów, 

Czy przyszłość da się przewidzieć? Jak zyskać pewność, że projekt doradczy przyniesie właściwe efekty?

To, że dobrze przeprowadzony projekt doradczy przyniesie Twojej firmie długoterminowe efekty, jest niemal pewne. Współpraca z doświadczonym ekspertem, który przygląda się firmie i wskazuje jej kierunki rozwoju, nie może przejść bez echa. Jak jednak sprawić, by długoterminowe efekty były dokładnie takie, jak oczekujesz?

O to należy zadbać już na samym początku. Efekt nie jest niczym innym, jak po prostu zrealizowanym celem. Określenie, jaki cel ma przyświecać realizacji projektu doradczego, to nie tylko kwestia dogłębnego przemyślenia tematu. To także obliczenia: o ile mają wzrosnąć zyski firmy, w jakim stopniu mają zmniejszyć się błędy popełniane podczas procesu produkcji, ile czasu potrzebuje firma, by zaistnieć na rynku międzynarodowym. Cele mogą być SMART, EXACT czy SPVEM, ale niezależnie od wybranej metody powinny być precyzyjne, mierzalne i jasno określone w czasie.

O celach i oczekiwanych efektach Twoja organizacja nie musi myśleć na własną rękę. Owszem, dobrze jest, gdy spotykając się z doradcą, ma się już wypracowane pewne założenia, jednak nie musisz na tym etapie przedstawiać gotowej listy celów. Profesjonalny doradca biznesowy pomoże Ci określić, jakie mają być długoterminowe efekty projektu doradczego i powie, w jaki sposób zamierza to osiągnąć.

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670