Program SPEB: Jak stać się skutecznym Doradcą i Ekspertem dla Klienta, by jeszcze lepiej realizować projekty?

Pod pojęciem doradztwa rozumie się wspieranie strategicznych procesów w przedsiębiorstwach. W tym celu firmy korzystają z kompetencji specjalistów w danym obszarze. Praca jako doradca biznesowy może być satysfakcjonująca i pełna możliwości rozwoju zawodowego. Jednak, tak jak w każdej profesji, istnieją również pewne wyzwania i pułapki, z którymi eksperci mogą spotkać się podczas realizacji zadań.  

Jakie ograniczenia uniemożliwiają rozwój zawodowy i jak je pokonać?

Rozwój zawodowy może być ograniczony przez wiele czynników. Dlatego tak ważne jest, by umieć zdefiniować własne bariery, zrozumieć błędy oraz podejmować działania, które sprzyjają samodoskonaleniu. Co najczęściej uniemożliwia rozwój zawodowy doradcy biznesowego?

Brak doskonalenia umiejętności

Ciągłe doskonalenie umiejętności i zdobywanie nowej wiedzy przyczyniają się do długoterminowego sukcesu i efektywności w pracy doradcy biznesowego. Dobre przygotowanie teoretyczne jest ważne, ale umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce jest kluczowa. Inwestowanie we własny rozwój umożliwia doradcy biznesowemu doskonalenie umiejętności niezbędnych w jego zawodzie, takich jak komunikacja, zarządzanie projektem czy negocjacje. Kształtowanie i nabywanie nowych kompetencji przekładają się na lepszą jakość pracy i zdolność do efektywnego wspierania klientów. Warto na bieżąco aktualizować wiedzę i rozwijać umiejętności w danym obszarze. Równie ważne jest stałe budowanie sieci kontaktów biznesowych. Aktywność na konferencjach, szkoleniach branżowych wydarzeniach czy organizowanie spotkań networkingowych pozwala na budowanie relacji, wymianę wiedzy i doświadczeń.  

Brak aktualizacji wiedzy

Doradca biznesowy, podobnie jak inni specjaliści, musi stale aktualizować swoją wiedzę i być na bieżąco z najnowszymi trendami w dziedzinie biznesu. Nowe technologie, trendy rynkowe, przepisy prawne i regulacje finansowe stale ewoluują. Doradca biznesowy powinien być świadomy tych zmian i dostosowywać swoje podejście do nowych warunków. Posiadanie aktualnej wiedzy daje również specjaliście przewagę konkurencyjną. Klienci szukają profesjonalistów, którzy są dobrze zorientowani w bieżących trendach i mają wiedzę o najnowszych innowacjach i rozwiązaniach. Błędne lub nieaktualne informacje mogą wpłynąć na podejmowanie nieodpowiednich decyzji. Aktualizacja wiedzy pozwala doradcy unikać ryzyka i minimalizować możliwość wystąpienia błędów, zapewniając klientom rzetelne i skuteczne doradztwo.

Brak nauki na błędach

Na drodze rozwoju zawodowego doradcy biznesowi mogą napotkać różne wyzwania i popełniać błędy. Niemniej jednak, ważne jest, aby spojrzeć na nie jako okazję do nauki i rozwoju. Wbrew pozorom porażki mogą dostarczać cennych informacji na temat specyfiki sytuacji biznesowej. Poprzez analizę niepowodzeń, doradca może lepiej zrozumieć kontekst oraz czynniki wpływające na decyzje i rezultaty. To umożliwia lepsze przewidywanie potencjalnych problemów, identyfikowanie ryzyka i podejmowanie bardziej trafnych decyzji w przyszłości. Błędy są często związane z ryzykiem. Biorąc pod uwagę ich przyczyny, doradca biznesowy może lepiej ocenić i zarządzać ryzykiem w przyszłych projektach. To pozwala minimalizować negatywne skutki i zwiększać szanse na sukces. Co więcej, transparentność działań i umiejętność przyznawania się do błędów mogą przyczynić się do budowania zaufania klientów. Doceniają oni profesjonalistów, którzy podejmują działania w celu ich naprawy. Dzięki temu możliwe jest budowanie długotrwałych relacji biznesowych opartych na zaufaniu i współpracy.

Zdefiniuj swoją rolę – doradca, konsultant czy interim manager?  

W dynamicznie zmieniającym się otoczeniu biznesowym wymaga się od firm dużej elastyczności, zdolności adaptacyjnych, zasobów oraz odpowiednich kompetencji. Aby przetrwać na rynku, przedsiębiorstwa coraz częściej poszukują usług specjalistów, którzy będą strategicznym wsparciem w kluczowych projektach. W tym zakresie korzystają z usług doradczych. Pod tym pojęciem kryją się kompleksowe narzędzia interwencji biznesowej zgodnie z potrzebami organizacji. Doradca biznesowy czasami mylony jest z konsultantem oraz interim managerem. Warto poznać główne różnice pomiędzy specjalistami i zdefiniować swoją rolę.

Konsultant biznesowy to osoba, która świadczy usługi związane z doradztwem w zakresie biznesu. Specjalista oferuje wsparcie w danej dziedzinie np. marketing, HR, IT czy zarządzanie. Angażuje się w projekty krótkoterminowe, skoncentrowane na konkretnych problemach. Głównym zadaniem konsultanta jest analiza problemów, identyfikacja możliwości poprawy, proponowanie strategii działania oraz wdrażanie zmian w firmie. Doradca biznesowy często podejmuje się projektów długoterminowych, angażując się w działalność klienta. Specjalista może pełnić rolę mentora lub coacha, pomagając przedsiębiorstwom w rozwoju, opracowywaniu strategii, planowaniu sukcesji czy zarządzaniu zmianami organizacyjnymi. Doradcy biznesowi często ściśle współpracują z przedsiębiorcami i managerami, by pomóc im w podejmowaniu strategicznych decyzji i osiąganiu długoterminowych celów.  

Natomiast interim manager to osoba, która tymczasowo obejmuje stanowisko kierownicze w firmie w celu zarządzania określonym projektem lub naprawy sytuacji kryzysowej. Interim manager jest zatrudniany na ograniczony czas i ma za zadanie wprowadzić zmiany, poprawić efektywność operacyjną lub zarządzać restrukturyzacją. Interim manager może mieć szerokie doświadczenie zarządcze i jest w stanie szybko dostosować się do nowego środowiska biznesowego. Jego rola polega na podejmowaniu decyzji strategicznych, koordynowaniu zespołów i osiąganiu określonych celów. Warto dodać, że interim management to stosunkowo nowa dziedzina, która z roku na rok zyskuje na popularności w naszym kraju. Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na specjalistów z zakresu interim managementu rosną stawki za profesjonalne usługi. Według raportu Interim management w Polsce 2023, 68% polskich interim managerów zarabia średnio 1800 zł dziennie (źródło). W stosunku do ubiegłego roku dwukrotnie wzrósł udział managerów realizujących projekty na poziomie stawek 2240-2690 zł dziennie. Natomiast 16% badanych interim managerów otrzymuje stawki powyżej 3100 zł.  

Ważne jest zrozumienie, że pomimo różnic w roli i zasięgu działań, zarówno doradcy biznesowi, konsultanci, jak i interim managerowie mają na celu dostarczanie wartościowych usług doradczych i wspieranie firm w osiąganiu sukcesu.  

Rozwój kompetencji doradcy biznesowego

Specjaliści z zakresu doradztwa biznesowego powinni posiadać wiedzę i szereg umiejętności pozwalających na efektywną realizację projektów doradczych i wdrożeniowych. Jako uczelnia biznesowa oferujemy ekspertom możliwość rozwoju i kompleksowego przygotowania do pełnienia roli doradcy w przedsiębiorstwach z różnych sektorów. Szkoła profesjonalnych ekspertów biznesowych polecany jest doradcom biznesowym, konsultantom, interim managerom i wszystkim osobom, które chcą poznać i rozwijać warsztat stosowany przez najlepszych ekspertów.  

Celem szkolenia jest rozwój twardych i miękkich umiejętności niezbędnych do pracy z klientami i interesariuszami projektu. Uczestnicy zajęć nauczą się, jak skutecznie zarządzać projektami doradczymi, efektywnie wprowadzać zmiany w organizacji oraz stosować praktyczne metody i narzędzia wykorzystywane przez profesjonalnych doradców. Dzięki współpracy z Redegate.com uczestnicy będą mieli możliwość znalezienia angażujących projektów i budowania marki osobistej. Platforma łączy firmy z ekspertami w swojej branży, dając szansę na rozwój własnego kanału sprzedaży i pozyskiwania klientów. Za platformą Redegate.com stoją najlepsi specjaliści, którzy posiadają ogromne doświadczenie w projektach, co pozwala optymalnie dopasować kompetencje do wymagań klientów.

Na liście zgłoszeń pierwszej edycji SPEB kończą się wolne miejsca. Dla Ekspertów i Klientów Redegate specjalne warunki cenowe.

KLIKNIJ TU: REJESTRACJA DO PROGRAMU

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670