Rozwój osobisty i profesjonalny z ekspertami zewnętrznymi? Sposób na transfer wiedzy i rozwój zespołów

„Kto z kim przestaje, takim się staje”. Już sam kontakt z ekspertem bywa inspirujący, pouczający i wartościowy. Współpraca z doradcami biznesowymi nie polega jednak wyłącznie na obserwacji. W projektach doradczych warto uwzględnić także kwestie związane z rozwojem – osobistym i całych zespołów. Eksperci zewnętrzni są doskonale przygotowani, by wspierać firmy w tym obszarze!

Rozwój zespołowy i osobisty – własne zasoby a wsparcie eksperta

„Gdzie widzisz siebie za 5 lat?” – z jednej strony to pytanie rekrutacyjne jest tak znane, że wiele osób uważa je za zbyt „oklepane”. Z drugiej – dość trudno na nie odpowiedzieć. Jedno można przyjąć z dużą dozą prawdopodobieństwa: niemal nikt z pracowników nie chciałby za 5 lat być w tym samym miejscu. I nie chodzi tu o stanowisko czy firmę, w której będzie pracować – te jak najbardziej mogą pozostać takie same. Pod pojęciem „rozwoju” większość osób rozumie potrzeby takie jak: nabywanie nowej wiedzy i kompetencji, sprawdzanie się w ambitnych zadaniach, inspirowanie się ekspertami ze swojej dziedziny.

Jeśli firma chce zatrzymać u siebie dobrych pracowników na dłużej, powinna ich wspierać w realizacji tych potrzeb. Może to robić poprzez:

 • tworzenie indywidualnych planów rozwoju dla każdej zatrudnionej osoby;
 • ustalanie i egzekwowanie realnych, ambitnych, mierzalnych celów;
 • regularne dawanie feedbacku przez przełożonego;
 • umożliwianie udziału w rekrutacjach wewnętrznych i awansu w strukturach firmy;
 • szkolenie menedżerów w obszarze kompetencji związanych z zarządzaniem zespołami;
 • budowanie kultury organizacyjnej sprzyjającej rozwojowi;
 • udział w nowych, ambitnych projektach, wymagających zdobywania nowej wiedzy i umiejętności;
 • promowanie współpracy w grupie, np. poprzez przydzielanie pracownika do różnych zespołów projektowych;
 • uwzględnianie potrzeb rozwojowych w codziennej pracy – przeplatanie rutynowych działań nietypowymi;
 • doskonalenie umiejętności określania swoich mocnych i słabych stron oraz stawiania sobie celów rozwojowych.

Lista sposobów na wspieranie rozwoju pracowników i całych zespołów jest długa, ale… ograniczona. W pewnym momencie osoby z działów HR odpowiedzialnych za budowanie ścieżek kariery dochodzą do ściany: możliwości korzystania z wewnętrznych zasobów firmy prędzej czy później się kończą. Rozmowy i podsumowania z przełożonymi, szkolenia, rozwojowe projekty, awanse – to wszystko jest potrzebne, ale nie da się rozwijać pracowników przez cały czas w ten sam sposób. Jak powiedział Albert Einstein: szaleństwem jest robić wciąż to samo i oczekiwać różnych rezultatów.

Co robić, gdy wewnętrzne zasoby organizacji pozwalające na wspieranie rozwoju pracowników i zespołów się wyczerpują? Pora sięgnąć po pomoc z zewnątrz! 

Jak połączyć projekt doradczy ze wspieraniem pracowników w rozwoju?

Projekt doradczy może być związany z poprawą funkcjonowania operacyjnego firmy, stworzeniem i realizacją długofalowej strategii, wdrożeniem zmian technologicznych, przygotowaniem do wejścia na nowe rynki, wsparciem w obszarze zarządzania finansami czy restrukturyzacji.

Te zagadnienia pozornie nie mają ze sobą wiele wspólnego. A jednak – coś je łączy. Każdy projekt doradczy, niezależnie od tematyki, to świetna okazja do transferu wiedzy i dzielenia się przez eksperta wartościowymi umiejętnościami.

Czego doradca dla firm może nauczyć Twoich pracowników i osoby zarządzające zespołami? Największe korzyści związane z projektami doradczymi w kontekście rozwoju osobistego i zespołowego to:

 • transfer wiedzy fachowej – doradcy, dzięki współpracy z firmami o międzynarodowym zasięgu czy innowacyjnymi biznesami mają dostęp do najnowszych technologii i rozwiązań;
 • inne podejście do zarządzania projektami – doradcy mogą stosować różne metodologie, niekoniecznie takie, które są standardem w danej firmie;
 • inspiracje dla liderów – osoby, które zarządzają zespołami, mogą przyglądać się, jak robią to zewnętrzni eksperci: jak wykorzystują swoje zdolności interpersonalne, jak budują zespół skupiony na dążeniu do wspólnego celu, jak radzą sobie w sytuacjach konfliktowych;
 • dostęp do wartościowych narzędzi i rozwiązań, związanych z 
 • szeroka perspektywa – wynikająca z tego, że doradcy biznesowi współpracują z firmami o różnej strukturze, historii, specyfice, ale także z tego, że mają doświadczenie w projektach wymagających kompetencji międzykulturowych.

A odpowiadając na pytanie z nagłówka powyżej – tak naprawdę nie musisz robić nic szczególnego, by połączyć projekt doradczy z rozwojem pracowników i zespołów. To wartość dodana doradztwa. Wsparcie firmy w tym obszarze dzieje się niejako przy okazji, podczas wypracowywania rozwiązań związanych z głównym tematem.

Doradca biznesowy jako coach lub mentor

W korzystaniu ze wsparcia zewnętrznego eksperta w procesach rozwojowych dla pracowników i zespołów możesz także pójść o krok dalej. Temu zagadnieniu może być poświęcony cały projekt doradczy. Wówczas ekspert zewnętrzny, specjalizujący się w doradztwie HR, może pomóc w:

 • opracowaniu ścieżek kariery dla pracowników na poszczególnych stanowiskach;
 • przygotowaniu systemów motywowania i wynagradzania;
 • tworzeniu standardów oceny pracowników;
 • wdrażaniu modelu przywództwa;
 • zarządzaniu komunikacją w firmie.

Doradcy dla firm mogą wspierać także indywidualnie – jako coachowie lub mentorzy. O pełnieniu takich ról pisaliśmy wcześniej tutaj. Obie nieco się od siebie różnią.

Mentorem najczęściej jest osoba, której wiedza fachowa i doświadczenie są na naprawdę wysokim poziomie. Największą wartością ze współpracy z mentorem jest możliwość korzystania z zasobów, które trudno byłoby pozyskać w inny sposób, np. korzystając z literatury branżowej czy szkoleń.

Coach pracuje ze swoimi podopiecznymi w nieco innym trybie. Jego rolą jest przede wszystkim nakierowywanie pracowników (najczęściej menedżerów, choć nie jest to konieczne) na rozwiązania poprzez zadawanie im odpowiednich pytań. Doradcy pełniący funkcję coachów pomagają także w odkrywaniu własnego potencjału czy zmiany utartych schematów zachowań. W porównaniu z mentorami ich wsparcie bardziej dotyczy obszaru psychologicznego niż stricte biznesowego.

Gdy słowo „rozwój” zostało już w Twojej firmie odmienione przez wszystkie przypadki, to może oznaczać jedno: pora na zmianę (a właściwie: poszerzenie) perspektywy. A kto zapewni Ci taki efekt lepiej niż osoba z zewnątrz – a do tego taka, która miała okazję przyglądać się funkcjonowaniu wielu organizacji od środka? Nawet jeśli powód, dla którego korzystasz z usług doradczych, jest zupełnie inny: chęć zwiększenia sprzedaży, automatyzacji produkcji czy optymalizacji finansów, projekt prowadzony przez eksperta może być dobrą okazją do rozwoju pracowników i zespołów.

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670