Human Resources
Change
Management
Project
Management
Leadership
/
Coaching
& Mentoring
Remuneration
policy
Employee Development
& assessment
Employment
restructuring
Communication
in an organisation
New methods
of management
OUR AREAS OF EXPERTISE:

Human Resources

It is worth looking at human resources in an organisation in a broader way than in the classic attitude towards it. This is not only a “production factor”, but first of all, it is what determines a company’s character. The people and the way you lead them also determine where your business will be in a few years.

You know your team best. Redegate experts know how to face challenges for organisations in the HR area. Connect this and the management of human resources in your company will acquire a completely new dimension.

Change Management

Changes are unavoidable in business, but if you are well prepared for them, you do not have to worry. Thanks to the structured attitude of our experts towards changes management, you will act like the best chess player: your every decision will be thought out, and you will always be a few steps ahead.

Find a consultant Learn more

Project Management

First plan, then act – this is the most important rule of project management in a company. With our experts you will learn much more than the basics. They will have a close look at processes in your company and they will select a management method that will ensure effectiveness.

Find a consultant Learn more

Leadership

Every organisation needs management, but the best ones need something more– wise leadership. Do you want to lead instead of directing, to set goals, and not tasks, and do you prefer looking ahead to planning on the fly? Leadership consulting with Redegate experts will help you find the right direction of changes.

Find a consultant Learn more

Coaching & Mentoring

You choose the best people for your team. The ones who are too good to stagnate. Let Redegate experts in coaching and mentoring  help them make their first steps on their career paths.

Find a consultant Learn more

Remuneration Policy

A remuneration policy is not a piece of information about a bonus slipped at the end of a conversation. And motivation is not about saying, “Good job”. If you know it already, create what your team needs with our experts: clear, honest conditions of remuneration and motivation.

Find a consultant

Employee Development & Assessment

There is no place for subjective feelings in assessing employees. This is a process in which you should stick to very clear standards in order to make use of each team member’s potential in the best way. With our experts you will make procedures that allow for making a fair assessment and planning career paths.

Find a consultant

Employment Restructuring

Redegate experts are also with you during the more difficult times. If you are forced to conduct an employment restructuring, make use of their help to carry out the whole process smoothly and to take care of your relationships with employees.

Find a consultant

Communication in an Organisation

Mails, phone calls, meetings – the official ones, but also those by the coffee express in the kitchen. Regardless of your industry, the company’s whole life revolves around communication. With Redegate experts take care of not making it resemble a telephone game and let it be open, effective and smooth instead.

Find a consultant

New methods of management

Is “new” what you need in managing your team? With your experts you do not have to be trendy and to randomly choose from strange sounding names. Together you will find methods that will work in your business.

Find a consultant

Zasoby ludzkie to pojęcie, które odnosi się bezpośrednio do pracowników, którzy zatrudnieni są w danym przedsiębiorstwie. Jest to jednak określenie na wartość, jaką wnoszą do zespołu. Mowa tutaj przede wszystkim o potencjale, umiejętnościach i kompetencjach.

Zasoby ludzkie w firmie – zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi to szereg skomplikowanych działań, które mają na celu utrzymanie i rozwój stworzonych struktur w firmie. Pierwszym elementem jest planowanie zasobów ludzkich, które polegają na zaspokajaniu potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwie. Planowanie to powinno uwzględniać szereg czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie składa się także rekrutacja, czyli nabór nowych pracowników. Etap ten to często bardzo żmudna praca polegająca na wyborze odpowiedniego kandydata, który będzie odpowiadał na potrzeby przedsiębiorstwa. Po zatrudnieniu nowego pracownika następuje wdrożenie, czyli działania mające na celu pomoc w zaadaptowaniu się w środowisku firmy. Do obowiązków działu HR należy również ocena efektów pracy, szkolenie pracowników oraz ich nagradzanie, czyli motywowanie.

HR Konsulting – pomoc w zarządzaniu

Pracownicy to jeden z najcenniejszych zasobów w firmie. To właśnie dzięki ich kwalifikacjom rośnie potencjał całego przedsiębiorstwa, a także wzrasta konkurencyjność. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie to odpowiedzialne zadanie, które warto powierzyć profesjonalistom. Jako Redegate oferujemy doradztwo HR w tworzeniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie.

HR konsulting to kompleksowe doradztwo personalne, które oferowane jest przez najlepszych specjalistów. Ekspert szczegółowo przyjrzy się procesom w firmie i na podstawie szczegółowej analizy będzie w stanie dobrać odpowiednią metodykę zarządzania.

Nawet najlepszy zespół pracowników nie będzie w stanie w pełni zaprezentować swojego potencjału bez mądrego lidera. Przywódcy, który będzie nie tylko wyznaczał cele i kierował zespołem, ale przede wszystkim, który będzie w stanie motywować i reagować na niepokojące sygnały w najbardziej odpowiednich momentach. W Redegate znajdziesz wyspecjalizowanych ekspertów, którzy oferując leadership consulting, pomogą odnaleźć właściwy kierunek do zmian.

Szkolenia HR – mentoring, motywacja i komunikacja

Doradztwo HR to również działania z dziedziny coachingu i mentoringu, a także polityki wynagradzania czy rozwoju i oceny pracownika. Nasi eksperci służą pomocą podczas restrukturyzacji zatrudnienia. Ich zadaniem będzie również poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie, która bardzo często stanowi absolutną podstawę w relacjach biznesowych. Jasne wyrażanie swoich myśli z poszanowaniem drugiej osoby pozwoli na znaczną poprawę efektywności i usprawnienie wielu procesów w firmie. Menadżer zasobów ludzkich pomoże znaleźć nowe metody zarządzania, które będą idealnie dopasowane do profilu firmy.

Rozwiń

Let’s begin our co-operation

logo redegate
Design: PROFORMAT

Contact

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670