Audyt finansowy
Finanse

Audyt finansowy

Inwestorzy i instytucje finansowe oceniają firmę na podstawie osiąganych przez nią wyników. Dlatego też audyt finansowy pełni tak ważną rolę w każdej organizacji. Niezależne badanie daje pewność, że sprawozdanie finansowe jest zgodne z prawdą i stanowi podstawę do podjęcia współpracy dla inwestorów.

Audyt finansowy – co to?

Audyt finansowy firmy, zwany również rewizją finansową, jest działalnością doradczą i weryfikującą. Jego celem jest wniesienie wartości dodanej do organizacji poprzez obiektywną, systematyczną i metodyczną ocenę. Audyt opiera się na badaniu sprawozdania finansowego. Ma potwierdzić, że dokument ten w sposób jasny i rzetelny przedstawia sytuację finansową przedsiębiorstwa. Audyt określa jego perspektywy oraz problemy.

Znajdź konsultanta

Co obejmuje audyt finansowy firmy?

Audytorzy do badania wykorzystują specjalistyczne techniki i metodyki. W zakres ich działań wchodzi przeprowadzenie testów określających prawidłowość rocznych i półrocznych sprawozdań finansowych. Inne procesy, których dokonują audytorzy, to między innymi:

Wyspecjalizowany audyt może dotyczyć również rozliczeń dotacji unijnych i innych, wskazanych przez zleceniodawcę dziedzin.

Audyt i kontrola finansowa – korzyści

W takich przedsiębiorstwach, jak banki, fundusze emerytalne czy spółki akcyjne, audyt finansowy jest wymagany prawnie. Jednak taką kontrolę zlecają również inne firmy i organizacje. Badania sprawozdań niosą bowiem wiele korzyści, przede wszystkim wgląd w sytuację finansową jednostki. Audyt pełni także funkcję diagnostyczną i pozwala właścicielom ocenić potencjał lub problemy przedsiębiorstwa. Rzetelne sprawozdanie jest także podstawą negocjacji w przypadku fuzji i przejęć.

Audyt finansowy przedsiębiorstwa – etapy

Przebiegi poszczególnych audytów różnią się między sobą w zależności od specyfiki firmy, jej wielkości i potrzeb. Można jednak wyróżnić dwa podstawowe etapy kontroli finansów. Pierwsza faza ma charakter wstępny i polega na badaniu, w jaki sposób w organizacji dokonuje się ewidencji. Obejmuje także kontrolę prawnych podstaw działalności oraz sprawdzenie procedur dotyczących ustalania zobowiązań podatkowych. W drugim etapie audytor przechodzi do wyceny aktywów i pasywów. Na tym poziomie bada się dokumentację finansową organizacji, uwzględniając kryteria realności i kompletności informacji. Audyt zakończony jest dostarczeniem przez rewidenta raportu oraz opinii i rekomendacji.

Audyt sprawozdań finansowych – jak się przygotować?

Aby biegły rewident mógł przeprowadzić rzetelny i dokładny audyt, konieczne jest dostarczenie mu odpowiedniej dokumentacji. Zakres danych należy ograniczyć do obszaru, który obejmuje badanie, ale też być otwartym na propozycje specjalisty. Zazwyczaj potrzebne są takie dokumenty, jak:

Audyt i rewizja finansowa – dlaczego jest tak ważny?

Znaczenie audytu jest kluczowe, ponieważ jego wynik jest podstawą do negocjacji i planowania przyszłości organizacji. Badanie przeprowadzone przez niezależnego, rzetelnego rewidenta sprawia, że firma staje się bardziej wiarygodna. Zdobycie zaufania potencjalnych partnerów i inwestorów to pierwszy krok do zamknięcia transakcji i nawiązania współpracy. Audyt może być także rozszerzony o rekomendacje. W takiej sytuacji specjalista przeprowadzający badanie przygotowuje wskazówki, które są bezcenne w rozwoju firmy.

Audytor finansowy w Redegate

Audytor finansowy powinien posiadać określone kompetencje. Przede wszystkim jest to wykształcenie wyższe w dziedzinie finansów oraz akredytacja, która pozwala mu wykonywać zawód. Warto wybierać ekspertów, którzy posiadają doświadczenie w swojej dziedzinie i specjalizują się w konkretnym typie audytu finansowego. W serwisie Redegate znajdziesz audytorów i rewidentów, którzy mają doświadczenie w Twojej branży. Działanie Redegate opiera się na dostosowaniu konsultanta do potrzeb klienta – możesz więc mieć pewność, że spełnimy Twoje oczekiwania.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670