Due Diligence / Wyceny
Finanse

Doradztwo kredytowe dla firm

Sprzedaż lub zakup przedsiębiorstwa to ważna inwestycja. Należy się do niej dobrze przygotować, aby po przejęciu innej firmy nie odkryć nieprzyjemnych niespodzianek, takich jak ukryte długi. Uniknięcie takiego rozwoju sytuacji umożliwia precyzyjne badanie due diligence oraz sprawiedliwa, szczegółowa wycena.

Badanie due diligence – co to znaczy?

Badanie due diligence to proces, w którym szczegółowo weryfikowana jest kondycja firmy w każdym aspekcie jej działania. Analiza taka jest najczęściej zlecana przez zewnętrznego inwestora zainteresowanego kupnem firmy. Wykonuje się ją w celu sprawdzenia, czy oferta faktycznie jest korzystna i czy wycena została wykonana prawidłowo. Zaangażowani w badanie są zewnętrzni, bezstronni specjaliści, co daje obiektywny, całościowy obraz firmy.

Znajdź konsultanta

Audyt due diligence – kiedy należy go przeprowadzić?

Przeprowadzenie audytu due diligence jest konieczne w przypadku dużych transakcji kapitałowych. Są to między innymi fuzje przedsiębiorstw, przejęcia, wywłaszczenia, sprzedaże akcji i udziałów, oddłużanie czy też kupno całej spółki. Takie działanie gwarantuje transparentność przedsiębiorstwa i wzbudza zaufanie inwestora. Konkretne dane i kompleksowe informacje pozwalają na usprawnienie procesu transakcji.

Co obejmuje analiza due diligence?

Analiza due diligence obejmuje każdy obszar działania przedsiębiorstwa. Jej głównym celem jest oszacowanie ryzyka związanego z inwestycją i stworzenie strategii negocjacyjnej z kontrahentem. W związku z tym przeprowadzone muszą zostać między innymi:

W niektórych przypadkach konieczna może być także ocena aspektów etyczno-moralnych działania firmy oraz sprawności przepływu informacji. Audyt due diligence to nie tylko weryfikacja dokumentów, ale także wizytacja siedziby oraz rozmowy z pracownikami i partnerami firmy.

Wycena przedsiębiorstwa – co to znaczy?

Wycena firmy, czyli określenie faktycznej wartości przedsiębiorstwa, polega na analizie danych finansowych z zastosowaniem specjalistycznych metod. Bierze się przy tym pod uwagę aspekty prawne prowadzenia przedsiębiorstwa, jego sytuację finansową, obciążenia podatkowe. Konieczne jest ustalenie także celu wyceny, ponieważ to on określa, jakie narzędzia należy zastosować.

Wycena firmy – kiedy jest potrzebna?

Firmy wycenia się najczęściej w sytuacji otrzymania oferty kupna przedsiębiorstwa. W takim wypadku rzetelne określenie wartości stanowi podstawę do negocjacji – musi być poparte faktami i konkretnymi danymi. Wycena jest także wymagana przez prawo w przypadku:

Wycena przydaje się także podczas ubiegania się o finansowanie inwestycji. Przykładowo, banki traktują ją jako podstawę do wydania decyzji kredytowej.

Wycena wartości przedsiębiorstwa – na czym polega?

Proces wyceny przedsiębiorstwa składa się z kilku etapów. Po określeniu celu i dobraniu odpowiednich narzędzi, należy zebrać listę niezbędnych informacji. Na jej podstawie zbiera się dane, które następnie podlegają szczegółowej analizie. Ocenia się tu kondycję branży, trendy ekonomiczne i perspektywy firmy. Zebrane wnioski przedstawiane są w postaci raportu z wyceny.

Wycena wartości firmy na potrzeby transakcji

Metod wyceny wartości przedsiębiorstwa jest wiele. Najczęściej stosowane podejścia to:

Każda z tych metod daje inne wyniki końcowe, wybór odpowiedniej jest więc kluczowy. Popularnym rozwiązaniem jest wykorzystanie wielu podejść jednocześnie, aby mieć kompleksowy obraz potencjalnej wartości przedsiębiorstwa.

Wycena biznesu z ekspertami Redegate

Zarówno wycena firmy, jak i badanie due diligence, to procesy czasochłonne, wymagające dużej wiedzy i precyzji. Na podstawie ich wyniku podejmowane są ważne decyzje inwestycyjne, nie ma tu zatem miejsca na błędy.Kompleksową usługę oceny kondycji przedsiębiorstwa i jego wartości najlepiej zlecić doświadczonym specjalistom, którzy wiedzą, na co należy zwrócić uwagę. Eksperci finansowi Redegate posiadają wieloletnie doświadczenie, które pozwoli na dobranie najlepszych metod i narzędzi do sytuacji danej firmy. Serdecznie zapraszamy do kontaktu.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670