Płynność finansowa
Finanse

Płynność finansowa

Płynność finansowa to coś, do czego dąży każdy początkujący przedsiębiorca. Stanowi ona wyznacznik sprawnego zarządzania zasobami firmy. Jednak zdarzają się sytuacje, w których płynność finansowa firmy jest zagrożona, a czasem się ją traci. Jak ją odzyskać?

Płynność finansowa – co to znaczy?

Płynność finansowa oznacza zdolność organizacji do regulowania bieżących zobowiązań, przez co rozumie się należności obowiązujące do jednego roku. Firma musi przy tym być w stanie zapewniać sobie konieczne towary i usługi.
Znajdź konsultanta

Płynność finansowa ma wpływ na wiele aspektów działania przedsiębiorstwa, m.in.:

Płynność finansowa – doradztwo

Płynność finansowa ma niebagatelne znaczenie dla funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jest ona równie istotna jak zysk – przedsiębiorstwo generujące zyski, ale nie będące w stanie opłacić zobowiązań, nie ma prawa istnieć. Brak środków na wywiązanie się z umów może skończyć się upadłością przedsiębiorstwa, dlatego warto zawczasu podjąć odpowiednie kroki. Jedną z możliwości jest podjęcie współpracy z doradcą biznesowym, którego zadaniem jest wskazanie najlepszej drogi zarządzania płynnością.

Płynność finansowa – consulting

Aby pomóc firmie utrzymać lub odzyskać płynność finansową, doradca powinien na początku współpracy zebrać wszystkie potrzebne informacje. Źródłami danych na temat sytuacji panującej w firmie mogą być bilanse, rachunki zysków i strat, a także rachunek przepływów pieniężnych. Każde przedsiębiorstwo powinno prowadzić rejestr takich danych, co ułatwia wskazanie problemu i wyeliminowanie go. Następnie dokonuje się pomiaru i oceny płynności na podstawie różnorodnych wskaźników.

Wskaźnik płynności finansowej

Wskaźnik płynności finansowej to podstawowe narzędzie w zarządzaniu płynnością finansową. Informuje on o tym, ile razy posiadane zasoby są w stanie pokryć długoterminowe zobowiązania. W uproszczeniu można przyjąć, że jest to liczba lat, przez które firma mogłaby teoretycznie działać bez wzrostu. Należy jednak pamiętać, że wskaźnik ten nie bierze pod uwagę takich czynników, jak inflacja, zmiany cen surowców czy też zmniejszenie wartości aktywów. Prognozowanie płynności finansowej przedsiębiorstwa jest więc znacznie bardziej skomplikowane.

Utrata płynności finansowej – skutki

Utrata płynności finansowej jest katastrofalna w skutkach i zazwyczaj wiąże się z koniecznością ogłoszenia upadłości. W pierwszych etapach zmniejszenie lub utracenie płynności powoduje:

Płynność finansowa – ekspert z Redegate

Sytuacje, w których płynność finansowa firmy jest zagrożona, powinny być za wszelką cenę unikane przez przedsiębiorców. Czasem jednak trudno przewidzieć, jakie ryzyko niosą ze sobą poszczególne decyzje biznesowe, a niektóre z nich kończą się pogorszeniem wyników finansowych. Kiedy tak się dzieje i organizacja zaczyna mieć problemy z opłacaniem bieżących zobowiązań, konieczne jest natychmiastowe działanie. Niezastąpioną pomocą są wtedy doświadczeni eksperci z dziedziny finansów, których możesz znaleźć w serwisie Redegate. Skontaktuj się z nami, a wspólnie zastanowimy się, jak przywrócić płynność w Twojej firmie.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670