Marketing strategiczny
Sales & Marketing

Marketing strategiczny

Wdrażanie nowych produktów lub usług na rynek zawsze wymaga określonego planu. Badanie opinii konsumentów, szacowanie ryzyka oraz stworzenie strategii – wszystkie te kroki są konieczne, aby sprzedaż osiągnęła odpowiedni poziom, a firma uzyskała zadowalające zyski. Sprawdź, na czym polegają usługi doradztwa marketingowego i jak mogą pomóc Twojej marce.

Czym jest marketing strategiczny?

Marketing definiuje się jako proces, którego celem jest maksymalne wykorzystanie szans sprzedaży. Wymaga to dużej znajomości praw ekonomicznych, zachowań konsumenckich i trendów, a także kreatywności w projektowaniu nowych strategii komunikacyjnych. Planując marketing strategiczny dla danej firmy należy rozważyć takie czynniki, jak ciągła zmienność warunków gospodarczych, globalizacja, postęp technologiczny, pozycja firmy oraz zachowanie konsumentów.

Znajdź konsultanta

Doradztwo marketingowe dla firm – na czym polega?

Przeprowadzenie skutecznych działań marketingowych jest działaniem wieloetapowym, które wymaga dużo czasu i wiedzy. Marketing strategiczny opiera się na przeprowadzeniu badań i analiz, konieczne jest także dokładne przyjrzenie się grupie docelowej i warunkom rynkowym. Jakie są zatem etapy tego procesu?

Analiza i planowanie

Wstępny etap współpracy z doradcą marketingowym polega na przyjrzeniu się warunkom panującym na rynku i pozycji firmy. Wymaga to przeprowadzenia badań, które mogą obejmować obserwację zachowań konsumenckich, indywidualne wywiady ze specjalistami lub przeprowadzenie ankiet. Następnie przystępuje się do analizy wyników i wyciągnięcia z nich wniosków. Na ich podstawie doradca przedstawia swoje rekomendacje i propozycje konkretnych działań.

Implementacja, czyli wdrożenie

Na tym etapie procesu zaczyna się prowadzenie komunikacji kierowanej do potencjalnych klientów. Wszystkie działania są bacznie obserwowane i analizowane, co pozwala na szybkie wprowadzenie korekt strategii. Zespół marketingowy powinien trzymać rękę na pulsie, aby być w stanie szybko zareagować i uniknąć niepożądanych efektów.

Ewaluacja

Końcowy etap działań, który polega na podsumowaniu i ocenie przebiegu kampanii. Weryfikuje się na tym etapie wyniki pierwotnych analiz i wyciąga wnioski, które mogą w przyszłości być bardzo przydatne dla rozwoju firmy. Szczególnie ważne w tej fazie jest zwrócenie uwagi na niepowodzenia, ale także omówienie sukcesów i tego, z czego wyniknęły.

Doradztwo organizacyjne – dla kogo?

Doradztwo organizacyjne dotyczy najważniejszych obszarów sprzedaży oraz strategii marketingowych. Stanowi kluczową formę wsparcia zarówno dla małych, jak i dużych firm. Szczególnie skorzystają z niego przedsiębiorstwa planujące ekspansję na nowe rynki lub wdrożenie innowacyjnych produktów. Strategia marketingowa jest także kluczowa w przypadku rebrandingu lub innych transformacji, które przechodzi marka.

Audyt marketingowy – co obejmuje?

Audytem nazywa się proces weryfikacji, który ma na celu usprawnienie działania organizacji i jej rozwój. Jest to jedno z pierwszych działań, które obejmuje marketing strategiczny. Podczas audytu analizuje się:

Firmy konsultingowe – doradztwo strategiczne

Wiele firm konsultingowych oferuje usługi doradztwa strategicznego. Warto wybrać doświadczonych specjalistów, którzy swoją wiedzą i nowatorskimi pomysłami pomogą Ci odpowiednio zaplanować działania marketingowe. Skontaktuj się z nami, aby znaleźć idealnego dla siebie konsultanta doradztwa strategicznego.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670