Sales Operations S&OP
Sales & Marketing

Sales Operations S&OP

Rozwinięte organizacje składają się z wielu działów, których działania powinny być zintegrowane i zorientowane na wspólny cel – wzrost wartości przedsiębiorstwa. W wielu firmach jednak odpowiedzialność ta spoczywa na sektorze sprzedaży. Może on działać o wiele lepiej, jeśli będzie w nieprzerwanym kontakcie z administracją, logistyką, marketingiem i całą resztą przedsiębiorstwa.

S&OP – co to znaczy?

S&OP to skrót od Sales Operations and Planning, który po polsku oznacza planowanie popytu i sprzedaży.Jest to zintegrowany proces, który ma na celu zorganizować wewnętrzne procesy planistyczne. Wprowadzenie go jest konieczne, gdy firma zwiększa swoją ofertę lub rozszerza zakres działań na inne kraje. Obejmuje to planowanie logistyki, produkcji i dystrybucji, a przede wszystkim prognozowanie popytu na dany produkt czy usługę. Celem S&OP jest zbudowanie odporności łańcucha dostaw i osiągnięcie celów strategicznych firmy.

Znajdź konsultanta

Sales Operations – etapy procesu

Proces S&OP ma charakter cykliczny, w większości branż etapy powtarzają się co miesiąc. Poniżej przedstawiamy działania, jakie należy kolejno podjąć, aby skutecznie zaplanować sprzedaż w swoim przedsiębiorstwie.

  1. Planowanie popytu – należy odpowiedzieć sobie na pytanie, ile produktów jest się w stanie sprzedać w określonym czasie.
  2. Planowanie podaży – konieczne jest określenie możliwości produkcyjnych. Należy wziąć pod uwagę ewentualne niedobory lub wzrost ceny surowców, możliwości magazynowe a także zasoby ludzkie. Plan podażowy należy porównać z planem popytowym. Są trzy możliwe sytuacje: podaż spełnia zapotrzebowanie rynku, nie spełnia go lub spełnia, ale tylko pod określonymi warunkami.
  3. Uzgodnienie – to spotkanie, na którym omawia się możliwości i ustala cele. Etap ten jest szczególnie ważny, gdy planowana podaż wymaga określonych warunków – wtedy trzeba je dokładnie przedyskutować z pozostałymi działami firmy. W takim wypadku tworzy się prawdopodobne scenariusze i określa ryzyko.
  4. Finalna prognoza – spotkanie zarządu, na którym prezentowane są kwestie sporne i potencjalne rozwiązania. Tutaj podejmuje się kluczowe decyzje, od których zależy realizacja planu.

S&OP – doradztwo

Systemy planowania sprzedaży nie są nowością w dużych międzynarodowych korporacjach, które co miesiąc muszą radzić sobie z nowymi wyzwaniami biznesowymi. Mogą one pozytywnie wpłynąć także na mniejsze firmy, które działają np. tylko na terenie Polski. Planowanie podaży i popytu pozwala zminimalizować ryzyko strat, a także daje gwarancję, że konsumenci będą mogli otrzymać swoje produkty dokładnie wtedy, gdy będą ich potrzebować. Zwiększa to satysfakcję klientów i buduje ich lojalność wobec marki, co z kolei poprawia wynik finansowy przedsiębiorstwa. Proces ten jest jednak złożony i długoterminowy, z tego powodu warto korzystać z wiedzy i doświadczenia wyspecjalizowanych doradców biznesowych.

Konsulting S&OP z doradcami Redegate

Doradztwo z zakresu Sales Operations & Planning jest świetnym rozwiązaniem dla organizacji, które są na etapie dynamicznego wzrostu. Pozwala to na uniknięcie wielu błędów, jakie może popełnić niedoświadczony przedsiębiorca. Współpraca z konsultantem może przebiegać na zasadzie tymczasowego zatrudnienia lub poprzez przeprowadzenie serii szkoleń, na których kadra zarządzająca zdobędzie niezbędne kompetencje. W serwisie Redegate znaleźć możesz doświadczonych specjalistów, których umiejętności potwierdzone są przez rzetelny proces weryfikacji. Wystarczy, że podasz nam zakres swojego projektu oraz budżet, a my zaproponujemy Ci ekspertów, którzy pomogą Twojej firmie rozwinąć skrzydła.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670