Agile & Scrum
Transformacja cyfrowa

Doradztwo Agile & Scrum

Zmienne warunki rynku i szybko rozwijające się technologie wymagają elastycznego podejścia do zarządzania projektami. Oferują je metody zwinne, które powstały na potrzeby programistów. Aktualnie znajdują one zastosowanie także w wielu innych branżach, promując rozwój i zwiększanie wydajności.

Agile w biznesie – na czym polegają metody zwinne?

Agile po angielsku oznacza „zwinne”. Są to metody zarządzania, które kładą duży nacisk na elastyczność, transparentność, dostosowywanie się do zmiennych warunków i ciągłą komunikację. W przeciwieństwie do tradycyjnych modeli, w tym przypadku nie planuje się całego przebiegu projektu. Zamiast tego, dzieli się harmonogram na krótkie etapy trwające kilka tygodni. Po tym okresie wspólnie z klientem dokonuje się oceny przebiegu prac, co pozwala wprowadzić konieczne zmiany i poprawki. Zespoły pracują z listą priorytetów i są samoorganizujące się, co zwiększa poczucie odpowiedzialności i motywację.

Znajdź konsultanta

Agile consulting – zasady

Metody zwinne opierają się na zasadach, które zostały zapisane w manifeście opublikowanym w 2001 roku. Wszystkie reguły są równoważne, co oznacza, że niedotrzymanie którejkolwiek z nich może zaważyć na końcowym efekcie. Można je zawrzeć w 4 sentencjach:

Jak widać, filozofia Agile rezygnuje ze sztywnych harmonogramów i wytycznych na rzecz zwiększonej wolności w podejmowaniu decyzji i przejrzystej komunikacji.

Agile support – korzyści

Ta innowacyjna metoda zarządzania niesie ze sobą dużo korzyści, które szybko przekładają się na sprawność funkcjonowania firmy. Nacisk, jaki kładzie się na zrozumienie potrzeb i wymagań partnerów biznesowych, pozwala na nawiązanie lepszej relacji z kontrahentem i uniknięcie nieporozumień. Częsta ocena wyników pracy pozwala wyciągać konstruktywne wnioski i ewentualnie zmieniać kierunek rozwoju. Zespół, w którym stosuje się metody Agile charakteryzuje także większe zaangażowanie i odpowiedzialność, co widocznie przekłada się na efekty pracy.

Przykład metody Agile – Scrum

Metodyka Scrum stanowi jedną z najczęściej stosowanych metod Agile. Polega na określeniu wizji końcowego produktu, bez definiowania jego szczegółowych cech. Opiera się na trzech filarach. Pierwszym z nich jest transparentność, według której wszyscy członkowie zespołu powinni znać i rozumieć istotne aspekty procesu oraz standardy ich oceny. Drugi filar to adaptacja, czyli założenie, że w przypadku wykrycia błędu lub czynnika zaburzającego kontrolę, zespół jest w stanie zmienić sposób pracy z dnia na dzień. Ostatnią regułą jest filar inspekcji. Wymaga on częstych kontroli, które umożliwiają zapobieganie błędom jak najwcześniej. Muszą one być przeprowadzane przez wykwalifikowanego specjalistę, który pomoże zdefiniować problemy.

Jak przebiega Scrum consulting?

Tok postępowania w metodzie Scrum polega na podzieleniu pracy na sprecyzowane, krótkie okresy, zgodnie z założeniami Agile. Okresy te nazywane są sprintami. Przed rozpoczęciem każdego z nich, należy określić priorytetowe zadania i cechy ostatecznego produktu. Następnie członkowie zespołu przystępują do prac projektowych, podczas których wzajemnie się wspierają i sami decydują o dziennym rytmie pracy. Ważnym elementem jest tzw. codzienny Scrum, czyli krótkie spotkanie, na którym określa się postępy i przeszkody na drodze do celu. Po każdym sprincie dokonuje się oceny postępów w pracy nad produktem oraz samej organizacji pracy.

Agile & Scrum consulting ze specjalistami Redegate

Zwinne metody zarządzania projektami są świetnym rozwiązaniem dla dynamicznie rozwijających się zespołów projektowych. Aby skutecznie je wprowadzić, skorzystaj z doświadczenia specjalistów w tej dziedzinie. Wiedza zdobywana latami to gwarancja efektywnie przeprowadzonej transformacji. Efekty wprowadzenia metodyk Agile i Scrum to zwiększona kreatywność, wydajność i zaangażowanie zespołu, które pozwalają firmie osiągać jeszcze lepsze wyniki. Skontaktuj się z nami, a dobierzemy odpowiednie metody dla Twojego zespołu.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670