Infrastruktura IT i IoT
Transformacja cyfrowa

Infrastruktura IT i IoT

Nowoczesne technologie mają znaczenie na każdym poziomie działania przedsiębiorstwa – od pracy pojedynczych osób po najbardziej złożone procesy zarządzania operacyjnego. Optymalizacja rozwiązań technologicznych pozwala zwiększyć efektywność i wydajność organizacji.

Infrastruktura IT w firmie – co to?

Infrastruktura IT oznacza system rozwiązań informatycznych stosowanych w firmie. Zalicza się do niego zarówno sprzęt, jak i oprogramowanie. Celem infrastruktury IT jest umożliwienie wykorzystania systemów informatycznych, które wspomagają zarządzanie przedsiębiorstwem. Odpowiednio przygotowany system powinien być elastyczny, niezawodny i bezpieczny. Jego nadrzędnym zadaniem jest wspieranie organizacji w osiąganiu jej celów długoterminowych.

Znajdź konsultanta

IoT – co to znaczy?

IoT to skrót pochodzący od angielskiego zwrotu Internet of Things, który oznacza internet rzeczy. Jest to rodzaj cyfrowej sieci, którą tworzą połączone ze sobą przedmioty. Nie chodzi tu tylko o sytuację, w której ludzie komunikują się ze sobą za pomocą różnych urządzeń. IoT pozwala sprzętom wymieniać się między sobą danymi. Mogą to być np. informacje pochodzące z czujników maszyn produkcyjnych, które automatycznie informują o potencjalnych usterkach.

Zarządzanie infrastrukturą IT

Zarządzanie infrastrukturą IT jest podstawą planowania procesów operacyjnych w firmie. Pozwala uniknąć problemów z łącznością i wydajnością, a także z bezpieczeństwem danych. Umożliwia zabezpieczenie przedsiębiorstwa przed cyberatakami i zakłóceniami w systemach koniecznych do pracy. Odpowiednie zarządzanie IT jest więc elementem zarządzania ryzykiem, a w szerszej perspektywie pozwala zoptymalizować koszty działalności przedsiębiorstwa. Korzyści, jakie wiążą się z wprowadzeniem odpowiednich rozwiązań to między innymi:

Automatyzacja infrastruktury IT

W klasycznych modelach zarządzania IT za nadzór środowisk informatycznych odpowiadają administratorzy. Coraz bardziej popularnym rozwiązaniem jest jednak automatyzacja tych procesów. Zazwyczaj ma ona charakter częściowy, kiedy praca człowieka jest wspierana przez odpowiedni system. Automatyzacja pozwala na uniknięcie wielu błędów i szybsze reagowanie, a ponadto zwalnia pracowników z wykonywania powtarzalnych, prostych zadań. Dzięki temu mogą oni wykorzystać swoją wiedzę i zasoby na bardziej skomplikowane działania. Narzędzia do automatyzacji są zatem niezbędnym rozwiązaniem w każdej rozwijającej się firmie.

Rozwój infrastruktury IT

Infrastruktura IT musi nadążać za zmieniającymi się potrzebami rynku oraz za pojawiającymi się nowymi rozwiązaniami technologicznymi. Tylko w sytuacji, gdy jest aktualna i dostosowana do celów biznesowych przedsiębiorstwa, jest w stanie spełniać swoje zadania. Z tego względu warto inwestować w jej ciągły rozwój, aby mogła zmieniać się razem z potrzebami firmy. Działania, które należy wdrażać w tym celu to między innymi:

Zadanie te wymagają dużej wiedzy z zakresu IT oraz doświadczenia. Z tego powodu warto skorzystać z doradztwa specjalistów Redegate, którzy pomogą stworzyć niezwodny system zarządzania IT w firmie.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670