Utrzymanie ruchu / maintanance
Zarządzanie operacyjne

Utrzymanie ruchu / maintanance

Utrzymanie ruchu to jedna z najważniejszych funkcji działu logistyki w każdym przedsiębiorstwie produkcyjnym. Jest ono konieczne, aby uniknąć kosztów związanych z zatrzymaniem pracy, które potrafią być zaskakująco wysokie. Odpowiedni system zarządzania utrzymaniem ruchu to podstawa sprawnej produkcji.

Utrzymanie ruchu – co to znaczy?

Utrzymanie ruchu to działania związane z zapewnieniem dostępności i sprawności maszyn i infrastruktury potrzebnej do realizowania procesu produkcji. Mają one na celu zapewnienie ich prawidłowej i bezpiecznej eksploatacji. Na proces utrzymania ruchu składają się systemy monitoringu sprawności maszyn, zarządzania produkcją, a także te odpowiedzialne za zarządzanie informacją o stanie infrastruktury.

Znajdź konsultanta

Utrzymanie ruchu w zakładzie produkcyjnym

Utrzymanie ruchu ma kluczowe znaczenie dla każdego zakładu produkcyjnego. Jest tak dlatego, że każdy przestój jest wyjątkowo kosztowny – zarówno ze względu na zatrzymanie produkcji, jak i na konieczność dokonania napraw. W niektórych przypadkach wymaga to także zamówienia części zamiennych, których dostawa może trwać nawet kilka tygodni. Jest tak, ponieważ maszyny produkcyjne często produkowane są w Azji. Z tego powodu najlepszym rozwiązaniem jest posiadanie części zamiennych na magazynie.

Zarządzanie utrzymaniem ruchu

Aby móc uniknąć kosztów związanych z przestojem i opóźnieniem dostaw, konieczne jest wprowadzenie strategii utrzymania ruchu. Powinna ona być nastawiona na osiągnięcie konkretnych celów, zgodnych z celami całego przedsiębiorstwa. Mogą one obejmować:

Strategia ta zakłada nie tylko cele. Musi ona określać również zasoby konieczne do ich osiągnięcia. Zazwyczaj jest długofalowa i obejmuje okres od 2 do 5 lat.

Strategie utrzymania ruchu

W logistyce wyróżnia się kilka podstawowych strategii zarządzania utrzymaniem ruchu infrastruktury. Mogą one występować także w modelu mieszanym, w zależności od potrzeb danego zakładu produkcyjnego. Najpopularniejsze z nich to:

Usługi utrzymania ruchu

Wiele firm outsourcingowych oferuje usługi utrzymania ruchu. Obejmują one takie działania, jak przeglądy okresowe i prewencyjne, bieżące naprawy, naprawy planowane, dorabianie nowych części i podzespołów, modyfikację i modernizację linii produkcyjnych, a także relokację maszyn przemysłowych.

Wybór działań, które przyniosą oczekiwane rezultaty nie jest łatwy. Warto podczas podejmowania tego typu decyzji korzystać z pomocy zewnętrznych doradców. Osoby, które posiadają doświadczenie w planowaniu strategii utrzymania ruchu mogą pomóc Twojej firmie rozwinąć skrzydła i zminimalizować koszty produkcji, tym samym zwiększając efektywność i zyski przedsiębiorstwa. Bazę wykwalifikowanych specjalistów znajdziesz w portalu Redegate. Skontaktuj się z nami, a dobierzemy eksperta, który spełni Twoje oczekiwania.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670