Zarządzanie jakością / TQM
Zarządzanie operacyjne

Zarządzanie jakością / TQM

Na jakość usług lub produktów firmy składa się wiele zróżnicowanych czynników. Z drugiej strony jest to rzecz, na którą szczególną uwagę zwracają kontrahenci i klienci przedsiębiorstwa. Warto więc zwracać na nią uwagę i bezustannie starać się ją zwiększać.

Zarządzanie jakością – co to znaczy?

Zarządzanie jakością oznacza podejście, które jako główny cel stawia dążenie do spełnienia oczekiwań klienta poprzez doskonalenie efektywności i elastyczności organizacji. System ten wykorzystuje funkcje zarządzania dostępne na każdym poziomie funkcjonowania przedsiębiorstwa. Składają się na niego zasady, procedury, metody, narzędzia, stanowiska pracy, które mają umożliwiać osiągnięcie założonych celów.

Znajdź konsultanta

Zarządzanie jakością w przedsiębiorstwie a zapewnianie jakości

Zarządzanie jakością jest krokiem na przód od standardowego zapewnienia jakości. To drugie pojęcie oznacza dostarczenie produktu, który spełnia potrzeby i wymagania klienta. Obejmuje ono jednak tylko proces produkcji bądź świadczenia usługi. Zarządzanie jakością natomiast dotyczy całej organizacji – jest to holistyczne spojrzenie na jej działanie. Zakłada, że efektywność pracy każdej zatrudnionej osoby ma wpływ na finalną jakość produktu.

Metody zarządzania jakością w przedsiębiorstwie

W naukach o zarządzaniu wyróżniono dziesiątki metod zarządzania jakością. Do najbardziej znanych z nich należą:

Audyt systemu zarządzania jakością

Audyt systemu zarządzania jakością to proces, który ma na celu sprawdzić efektywność danego systemu. Większość firm stosuje normę ISO 9000. Zadaniem audytu jest sprawdzenie, czy stosowane metody spełniają założenia systemu. Do zasad ISO 9000 należą m.in.:

Audyty powinny być przeprowadzane regularnie przez niezależnego audytora.

TQM – zarządzanie jakością

Skrót TQM oznacza Total Quality Management, czyli kompleksowe zarządzanie przez jakość. Jest to koncepcja zbliżona do zarządzania jakością. To podejście do zarządzania organizacją, w którym każdy aspekt jej działania jest zoptymalizowany pod kątem zwiększania jakości. Duży nacisk kładzie się tu na kompetencje pracowników, takie jak zaangażowanie, podnoszenie kwalifikacji czy praca zespołowa.

Kompleksowe zarządzanie jakością TQM – założenia

Najważniejszym założeniem koncepcji TQM jest zaangażowanie każdego pracownika. Dzięki temu możliwe jest częste wprowadzanie drobnych usprawnień, które prowadzą do doskonalenia działalności całej firmy. Jest to znacznie bardziej efektywna pod względem finansowym droga do optymalizacji niż poczynanie dużych jednorazowych inwestycji.

TQM w firmie

Innym ważnym założeniem TQM jest optymalizowanie procesów. W szczególności synchronizacja stanowisk pozwala na zminimalizowanie kosztów i zmaksymalizowanie czasu faktycznej produkcji. Na linii produkcyjnej liczy się także unikanie błędów – pozwala to zapobiec destabilizacji pracy przez ciągłe poprawki. Dzięki odpowiedniej organizacji zadań możliwe jest zapewnienie maksymalnej efektywności.

TQM w przedsiębiorstwie

Zarządzanie przez jakość w przedsiębiorstwie jest długotrwałym procesem, który wymaga konsekwencji. Jego cele muszą więc być długoterminowe i należy przygotować się na ewentualne koszty, które mogą pojawić się w międzyczasie. Jednak powolne wdrażanie zmian pozwala na zachowanie stabilnej pozycji firmy na rynku i nie naraża jej na zbyt duże ryzyko.

TQM consulting – zasady skutecznego wdrożenia

Aby wdrożenie systemu TQM przebiegło pomyślnie, musi ono być kierowane kilkoma zasadami. Przede wszystkim, wprowadzanie zmian w stosowanych metodach produkcji czy wdrażanie nowych maszyn nie może odbywać się z pominięciem czynników miękkich. Taki system zarządzania wymaga wysokiego zaangażowania pracowników, konieczne jest więc zapewnienie im komfortowego miejsca pracy i dbanie o wysoki poziom motywacji w zespole.

Kompleksowe zarządzanie jakością z Redegate

Systemy zarządzania jakością są obowiązkowym elementem funkcjonowania każdej nowoczesnej organizacji. Wdrożenie ich wymaga jednak odpowiedniego planowania oraz przeprowadzenia wielu analiz. W wielu firmach nie ma osób, które posiadają konieczne do tego kompetencje. Z tego powodu warto korzystać z usług tymczasowych managerów i doradców. Specjalistów dostosowanych do Twoich potrzeb znaleźć możesz w serwisie Redegate. Wystarczy, że podasz zakres swojego projektu i swój budżet, a my zaproponujemy wykwalifikowanych ekspertów, którzy pomogą Twojej firmie rozwinąć skrzydła.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670