Synergia, przekształcenia, integracja PMI
Zarządzanie strategiczne

Synergia, przekształcenia, integracja PMI

Łączenie czy przekształcanie organizacji nie należy do łatwych procesów. Jeśli jednak synergia przebiegnie sprawnie, można zyskać niezaprzeczalną wartość dodaną, która gwarantuje firmie rozwój i sukces na rynku.

Synergia – co to?

Synergia to efekt, do którego dąży się w każdej współpracy dwóch organizacji. Oznacza ona takie współdziałanie, na którym zyskują wszystkie zaangażowane podmioty. Wynik taki jest możliwy dzięki połączeniu zasobów dwóch lub więcej organizacji i maksymalnemu wykorzystaniu ich potencjału. Kooperacja pozwala także zmniejszać koszty prowadzenia działalności, a przy tym zwiększać zasięg sprzedaży. Firmy współdziałające ze sobą dysponują również dostępem do szerszej bazy danych, redukując jednocześnie koszty badań i rozwoju.

Znajdź konsultanta

Synergia – doradztwo

Synergia ma znaczący pozytywny wpływ na wydajność przedsiębiorstwa. Rozumie się przez to działanie samej organizacji, ale także jej podzespołów, a nawet pojedynczych pracowników. Taki model wymaga bowiem pracy zespołowej, która jest stymulująca dla kadr. Połączenie doświadczeń i wiedzy z różnych przedsiębiorstw pozwala na stworzenie rozwiązań, które nie byłyby możliwie w przypadku działania w pojedynkę.

Synergia dla firm – korzyści

Synergia niesie ze sobą przede wszystkim korzyści finansowe dla obu przedsiębiorstw. Są one możliwe dzięki redukcji kosztów wynikającej z wykorzystania zasobów organizacji w kooperacji. Efekty synergii zachodzą na takich poziomach działania organizacji, jak:

Integracja PMI dla firm – co to?

Integracja w biznesie oznacza proces połączenia dwóch podmiotów. Mogą to być osobne przedsiębiorstwa, ale także działy występujące w obrębie jednej firmy. Takie działanie ma na celu zwiększenie zysków firmy poprzez pozyskanie nowych udziałów w rynku bądź optymalizację procesów zachodzących wewnątrz firmy. Zarządzanie integracją pełni tu niezwykle istotną rolę. To ono ustala przebieg procesu, co ma ogromny wpływ na jego sukces.

Integracja PMI – consulting

PMI, czyli Project Management Institute, to międzynarodowa organizacja zajmująca się zarządzaniem projektami. W wyniku jej działalności powstał PMBOK Guide, czyli książka uznawana za podstawowe źródło wiedzy każdego project menagera. Publikacja ta zawiera informacje na temat sprawdzonych i skutecznych metod zarządzania, w tym również zarządzania integracją. Dziedzina ta obejmuje procesy, które umożliwiają planowanie przebiegu integracji, a także realizacji projektu. Metodyka PMI zakłada możliwość wprowadzania zmian do projektu, które mogą być korzystne w trakcie jego realizacji. Jest to więc elastyczny i sprawdzony sposób na przeprowadzenie złożonego projektu, którym jest integracja.

Integracja i synergia – consulting z Redegate

Zarówno integracja, jak i synergia są ważnymi etapami na drodze rozwoju każdego przedsiębiorstwa. Mogą one przynieść znaczne zyski i zapewnić firmie stabilną pozycję na rynku. Aby przeprowadzenie ich zakończyło się sukcesem, warto korzystać ze sprawdzonych rozwiązań i pomocy doświadczonych specjalistów. Znaleźć ich można w serwisie Redegate. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci przeprowadzić pozytywne przekształcenia w firmie.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670