Strategia
Zarządzanie strategiczne

Strategia

Dobra strategia to podstawa sukcesu dla przedsiębiorstwa w każdej branży. Pozwala ona ukierunkować działanie na długoterminowe cele, a także ułatwia podejmowanie decyzji. Dowiedz się, jak wprowadzić do firmy zarządzanie strategiczne.

Zarządzanie strategiczne – co to?

Zarządzanie strategiczne to koncepcja kierowania firmą oparta na długoterminowych celach i konkretnych kierunkach rozwoju. Określa metody działania obowiązujące w przedsiębiorstwie oraz alokację jego zasobów. Głównym celem zarządzania strategicznego w firmie jest rozwiązywanie problemów dotyczących rozwoju przy uwzględnieniu wpływu otoczenia.

Znajdź konsultanta

Strategia – na czym polega?

Zarządzanie strategiczne może dać firmie wiele korzyści. Aby najlepiej spełniało swoje zadania, musi spełniać pewne warunki. Przede wszystkim strategia powinna być ustalona na podstawie danych ilościowych. Dostarczają one niepodważalnej wiedzy, dzięki czemu mogą stanowić pewną bazę dla działań przedsiębiorstwa. Takie rozwiązanie pozwala na stateczne zarządzanie przedsiębiorstwem, a także przewidywanie zmian zachodzących na rynku.

Strategia dla firm

Zarządzanie strategiczne w firmach składa się z 3 procesów, które następują po sobie w określonej kolejności. Pierwszym z nich jest planowanie strategiczne. Na tym etapie przeprowadza się analizę teraźniejszych i przeszłych działań przedsiębiorstwa, która pozwala na ustalenie długoterminowych celów. Na podstawie zebranych danych tworzy się plan działania, który ma do tych celów doprowadzić. Na tym etapie konieczne jest wykorzystanie umiejętności analitycznych i wiedzy statystycznej.

Strategia – doradztwo

Kolejnym procesem jest wdrażanie strategii. Koncentruje się on na wprowadzeniu planu strategicznego w życie. Konieczne jest zatem wprowadzenie zmian organizacyjnych w strukturze firmy, przeprowadzenie szkoleń, zaprezentowanie strategii pracownikom i przeprowadzenie projektów umożliwiających osiągnięcie założonych celów. Etap ten jest długotrwały i musi przebiegać z uwzględnieniem rzeczywistych możliwości i zasobów organizacji. Aby skutecznie wdrożyć strategię, należy zoperacjonalizować jej cele, to znaczy przełożyć je na faktyczne działania lub projekty, których firma może się podjąć. Konieczne jest stworzenie tu zespołu zarządzającego, składającego się z wykwalifikowanych specjalistów.

Strategia – consulting dla firm

Ostatnim procesem, który następuje w zarządzaniu strategicznym, jest nadzór. Etap ten jest niezwykle istotny, ponieważ pozwala on na bieżącą ewaluację postępów, jakie dokonuje firma. Określa on stopień realizacji założeń planu strategicznego. Proces ten obejmuje także reagowanie na odchylenia i błędy, jakie mogą wystąpić. Nadzór przeprowadza się poprzez regularną kontrolę określonych wskaźników.

Skuteczna strategia – dla kogo?

Zarządzanie strategiczne jest koncepcją, która może przynieść pozytywne efekty zarówno średnim, jak i dużym przedsiębiorcom. Dzięki metodycznemu podejściu do osiągania długoterminowych celów, strategia zapewnia wzrost zysków i sukces przedsiębiorstwa na rynku. Sprawdza się ona niezależnie od branży – działa świetnie zarówno w przedsiębiorstwach produkcyjnych, jak i usługowych.

Doradztwo strategiczne z Redegate

Decydując się na stworzenie strategii dla swojej firmy, trzeba dysponować dużą wiedzą na temat technik zarządzania i zmian na rynku. Nie każde przedsiębiorstwo dysponuje takimi zasobami, warto więc skorzystać z pomocy zewnętrznych ekspertów. Znajdziesz ich w serwisie Redegate. Nasza baza doradców pozwala na dobranie konsultanta dopasowanego do indywidualnych potrzeb i posiadającego doświadczenie w podobnych projektach. Skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci stworzyć niezawodną strategię dla Twojej firmy.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670