Wprowadzenie i rozwój produktu
Zarządzanie strategiczne

Wprowadzenie i rozwój produktu

Aby wprowadzić nowy produkt na rynek potrzebne jest coś więcej niż innowacyjny pomysł. Opracowanie odpowiedniej strategii wymaga dużej znajomości zależności ekonomicznych, potrzeb konsumentów oraz odpowiedniej kampanii.

Rozwój produktu – co to znaczy?

Rozwój produktu to etap tworzenia nowego dobra lub usługi, które chce się sprzedawać swoim klientom. Proces ten obejmuje wszystkie zadania, dzięki którym koncept staje się rzeczywistością. Jest to zatem prototypowanie, testowanie, prowadzenie badań konsumenckich i finalne wdrożenie na rynek. Rozwój produktu nie kończy się jednak z rozpoczęciem sprzedaży – innowacyjne dobra często wymagają wprowadzania ulepszeń, gdy już są dostępne na rynku.

Znajdź konsultanta

Proces rozwoju produktu – etapy

Rozwój produktu można podzielić na poszczególne etapy. Schemat działania może być różny w zależności od wielkości firmy i specyfiki branży, zazwyczaj jednak podejmuje się poniższe kroki.

Proces rozwoju produktu – iteracja

Badania użytkowości produktu i testy są kluczowym etapem rozwoju. Należy je przeprowadzać na starannie dobranych grupach respondentów, którzy powinni odpowiadać profilowi przyszłego konsumenta. Najważniejszym czynnikiem jest na tym etapie iteracja, czyli wracanie do poprzednich kroków i wykonywanie ich jeszcze raz, biorąc pod uwagę feedback respondentów. W ten sposób powstaje wiele różnych wersji produktu, a z każdej z nich można wyciągnąć jej najlepsze cechy. Dzięki temu tworzony jest produkt, który jest najbardziej zbliżony do oczekiwań konsumentów.

Rozwój nowego produktu – zarządzanie

Rozwój produktów jest procesem złożonym i długotrwałym, w którym bierze udział interdyscyplinarny zespół, składający się z wielu osób. Z tego powodu jest to projekt sam w sobie, który wymaga harmonogramu, podziału zadań i hierarchii. Zespół produktowy, który nie jest odpowiednio zarządzany, nie jest w stanie doprowadzić do powstania użytkowego i opłacalnego produktu. Warto więc przed rozpoczęciem prac ustalić kadrę zarządzającą procesem, która będzie czuwała nad jego przebiegiem.

Wprowadzenie produktu na rynek

Gdy przebrnie się przez wszystkie etapy rozwoju produktu i ma się już gotowe dobro, a także linię produkcyjną do jego wytwarzania, można rozważyć strategię wprowadzenia na rynek. Launching produktu może odbywać się na różne sposoby – niektórzy decydują się na utworzenie nowej marki pod skrzydłami swojej firmy, inni stawiają na kampanię produktową w mediach tradycyjnych. To, w jaki sposób zakomunikuje się potencjalnym klientom wejście na rynek, ma ogromne znaczenie dla wyników sprzedaży. Nikt nie kupi nawet najlepszego, najbardziej innowacyjnego produktu, jeśli nie będzie on dobrze reklamowany.

Wprowadzenie na rynek nowego produktu – strategia

Równie istotne, jak poinformowanie konsumentów o istnieniu produktu, jest zaplanowanie jego sprzedaży. Konieczne jest stworzenie przemyślanej strategii, która pozwoli zarządzać poziomem zysku i popytem na produkt. Po pierwsze, konieczne jest dokonanie analizy konkurencji. Może ktoś już oferuje podobny produkt, ale w niższej cenie? Co zatem powinno przekonać konsumentów do wybrania właśnie twojej oferty? Następnie należy określić grupę docelową, jej styl życia, a także to, w jaki sposób i ile czasu będzie korzystać z produktu. Kiedy klienci będą musieli lub chcieli zakupić go ponownie? Ostatnim i najważniejszym krokiem jest stworzenie unikalnej propozycji wartości. Chodzi tu o wyróżnik, który sprawi, że Twoi klienci nie wrócą już do konkurencji.

Rozwój produktu – consulting

Rozwój produktu jest długą drogą pełną wyzwań, jednak przy zastosowaniu odpowiednich metod zarządzania może przebiec znacznie sprawniej. Aby mieć pewność, że nad zespołem czuwa osoba kompetentna i posiadająca potrzebną wiedzę, warto korzystać z usług consultingowych. Polega to na wejściu we współpracę z ekspertem, który będzie kierował zespołem przez cały czas trwania projektu, dzieląc się z nim swoim know-how i wskazując najlepsze rozwiązania.

Wprowadzenie produktu na rynek – doradztwo

Wprowadzenie nowego produktu do sprzedaży wymaga nie tylko skutecznej kampanii marketingowej, ale również dokonania prognoz ekonomicznych, analizy rynku czy zaplanowania cyklu życia produktu. Potrzebna jest do tego duża wiedza i doświadczenie, a także czas, którego często brakuje przy tworzeniu nowych produktów. Z tego powodu warto korzystać z usług doradców, których znajdziesz w Redegate. Skontaktuj się z nami, a wspólnie zastanowimy się, jak najlepiej wykorzystać potencjał Twojego produktu.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670