Coaching & Mentoring
Zasoby ludzki

Doradztwo Coaching & Mentoring biznesowy

Rozwój kadry kierowniczej jest kluczowym elementem w budowaniu firmy. Coaching i mentoring pomogą Twoim pracownikom nie tylko osiągnąć wybrane cele zawodowe, ale też usprawnią komunikację w przedsiębiorstwie. Pozwól ekspertom Redegate wesprzeć kierunek rozwoju Twojego zespołu.

Coaching biznesowy – co to?

Coaching to metoda rozwoju, która polega na współpracy bardziej doświadczonej osoby z pracownikiem. Prowadzenie coachingu przypomina poniekąd trening sportowy, w którym trener poświęca swój czas i wiedzę jednemu sportowcowi, aby mógł on osiągnąć jak najlepsze rezultaty. W biznesie taki trening ma na celu kierować rozwojem umiejętności i kompetencji jednostki. Głównym narzędziem wykorzystywanym przez coachów biznesowych jest dialog. Ma on za zadanie nakierować podopiecznego na znalezienie najlepszych rozwiązań. Coach nie daje gotowego remedium na problemy, tylko pozwala klientowi samodzielnie je rozwiązać, wykorzystując swój własny potencjał.

Znajdź konsultanta

Coaching w biznesie – korzyści

Główną zaletą metody coachingu jest całkowita indywidualizacja procesu rozwoju. Jest to metoda alternatywna dla grupowych szkoleń, które często nie przynoszą oczekiwanych efektów. Podczas spotkań z coachem, klient nawiązuje relację partnerską, przygląda się swoim schematom zachowań i podejmuje się autorefleksji. Wsparcie trenera i systematyczna ewaluacja postępów daje widoczne rezultaty już w krótkim czasie. Istotą coachingu nie jest podanie gotowych rozwiązań, lecz rozwój umiejętności, które pozwalają je znaleźć. Dzięki temu klient po współpracy jest bardziej samodzielny, pewny siebie i kompetentny.

Coaching dla firm

Stosowanie coachingu w firmie nie tylko rozwija kompetencje pracowników. Jest także sposobem na zwiększenie zaangażowania poprzez podniesienie poziomu motywacji. Poprawia to także zachowania socjalne w firmie, zwiększa kooperację między pracownikami i ułatwia przeprowadzenie zespołowych form pracy. W zespole o wysokich kompetencjach komunikacyjnych łatwiej wprowadzać innowacje i podejmować kolejne wyzwania biznesowe.

Biznes coaching – jak to wygląda?

Współpraca z doświadczonym ekspertem w ramach coachingu przebiega zgodnie z określonymi zasadami. Rozpoczyna się od ustalenia celów, z uwzględnieniem możliwości jednostki, czasu na ich osiągnięcie oraz metod ewaluacji. Podczas cotygodniowych spotkań omawia się postępy i wyzwania, pokonuje słabości i rozwija potencjał. Wszystko odbywa się w atmosferze partnerstwa, w której obie strony darzą się wzajemnym zaufaniem i szacunkiem. Trener podczas spotkań powinien uważnie słuchać i umiejętnie zadawać pytania, które pozwolą rozwijać potencjał klienta.

Coaching biznesu – dla kogo?

Coaching w biznesie jest świetnym sposobem na rozwinięcie kompetencji kadr kierowniczych. Menadżerowie w szczególności skorzystają z coachingu menadżerskiego, podczas którego przyjrzą się swoim dotychczasowym decyzjom i procesom zarządzania. Skłania to do refleksji i zwiększa autopercepcję, co pozwala menadżerowi lepiej zrozumieć siebie i swój zespół oraz efektywniej nim zarządzać. Czas spędzony z doświadczonym specjalistą pozwala też zwiększyć pewność siebie i w pełni rozwinąć swój potencjał.

Mentoring w biznesie – na czym polega?

Mentoring, podobnie jak coaching, jest metodą rozwoju zawodowego w oparciu o wiedzę i doświadczenie specjalisty. Opiekuje się on osobą szkoloną, wspierając rozwój kompetencji i realizację ścieżki zawodowej. Mentor stanowi wzorzec dla podopiecznego i specjalizuje się w tej samej dziedzinie, co on. Mentoring od coachingu rozróżnia dużo bardziej dyrektywny styl współpracy. Mentor określa konkretne zadania, jakich ma się podjąć jego klient i może mu podpowiadać w wyborze najlepszego rozwiązania. Mentoring trwa zazwyczaj dłużej niż programy coachingowe, bo nawet kilka lat.

Mentoring consulting – korzyści

Współpraca z mentorem pozwala już na początkowym etapie szczegółowo określić mocne i słabe strony podopiecznego, dzięki czemu można odkrywać i rozwijać potencjał w różnych aspektach. Dzięki ciągłemu dostarczaniu informacji zwrotnych buduje się samoświadomość i znajomość wewnętrznych motywacji. Mentor może kwestionować dotychczasowy sposób myślenia klienta, zadając mu trudne pytania. Stwarza to okazję do przemyślenia swoich metod od podstaw i stworzenie nowych, lepszych rozwiązań.

Mentor i coach biznesu w Redegate

Wśród specjalistów Redegate znajdziesz certyfikowanych specjalistów z dziedziny coachingu i mentoringu. Pomożemy Ci dobrać odpowiednią metodę, aby Twoja firma mogła osiągnąć pełny potencjał, a pracownicy bezustannie się rozwijali. Dzięki szerokiemu wyborowi specjalistów jesteśmy w stanie zapewnić wsparcie osoby, która ma doświadczenie w Twojej branży i wysokie umiejętności komunikacyjne.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670