Komunikacja w organizacji
Zasoby ludzkie

Komunikacja w organizacji

Komunikacja w organizacji to nie tylko dostarczanie pracownikom niezbędnej wiedzy czy delegowanie zadań. To także maile, codzienne rozmowy i spotkania. Komunikacja powinna nie tylko być efektywna, ale także budować pozytywne relacje i wspierać motywację w zespole.

Komunikacja w organizacji dla firm

W każdej firmie zachodzą procesy komunikacyjne. Dzielą się one na zewnętrzne i wewnętrzne. Te pierwsze to wszelkie komunikaty, jakie organizacja wysyła do kontrahentów, klientów czy potencjalnych pracowników. Są one niezwykle ważne i zazwyczaj tworzeniem takich przekazów zajmuje się cały dział marketingu. Komunikacja wewnętrzna natomiast ma mniej spektakularną formę, jest jednak równie istotna. Obejmuje wszystkie komunikaty, jakie przesyłane i odbierane są wewnątrz przedsiębiorstwa, czyli między pracownikami. Mają one wpływ na sprawność działania organizacji na każdym jej poziomie, a także budują lojalność i motywację wśród osób zatrudnionych. Jest to ważne narzędzie, które powinno być wykorzystywane przez doświadczone kadry zarządzające.

Znajdź konsultanta

Komunikacja w organizacji – doradztwo

Efektywna komunikacja pełni o wiele więcej funkcji niż porozumiewanie się. Służy także uczeniu się, rozwojowi, a w efekcie interesom całej organizacji. Wysokiej jakości procesy komunikacyjne sprawiają, że każdy pracownik zna i rozumie cele oraz strategię organizacji. Oznacza to, że osoby zatrudnione są zaangażowane emocjonalnie w działanie przedsiębiorstwa, znają kluczowe aspekty jego działania i źródła przewagi nad konkurencją. 

Zarządzanie komunikacją w organizacji

Zarządzanie interakcjami międzyludzkimi nie jest łatwe. Głównymi zadaniami tego procesu jest szerzenie wartości organizacji i tworzenie jej tożsamości. Można to osiągnąć poprzez spójną strategię komunikacyjną, obejmującą zróżnicowane środki przekazu i wszystkie poziomy hierarchii przedsiębiorstwa. Strategia ta powinna opierać się na wartościach organizacji, które wynikają z rodzaju prowadzonej działalności i historii firmy. Ustalenie tych kierunkowskazów komunikacyjnych pozwala sprawić, że komunikaty stają się spójne, a tym samym bardziej wiarygodne. Buduje to pozytywny stosunek wszystkich osób zaangażowanych w proces komunikacyjny do siebie nawzajem.

Komunikacja w organizacji – consulting

Aby komunikacja mogła odbywać się efektywnie wewnątrz firmy, konieczne jest wspieranie wśród pracowników i kadry zarządzającej pewnych umiejętności. Mogą być one rozwijane poprzez szkolenia, warsztaty i integracje. Kompetencje, jakie warto rozwijać, to:

Komunikacja w organizacji – konsulting

Pracownicy, którzy rozumieją działalność firmy, znają jej strukturę, a ponadto identyfikujeją się z wartościami organizacji, będą mieli pozytywny stosunek do wykonywanych zadań i do pracodawcy. Przekłada się to na ich wydajność i kreatywność, a także wspiera atmosferę pracy zespołowej. W takim środowisku łatwo jest uniknąć konfliktów i zapewnić płynny przepływ wiedzy, co zwiększa kompetencje pracowników.

Komunikacja w organizacji z Redegate

Stworzenie spójnej strategii i wyznaczenie wartości organizacji to podstawa tworzenia efektywnej komunikacji wewnętrznej. Wdrażanie jej obejmuje wszystkie poziomy działalności – od zbiorowych maili, przez dresscode, po integracje i szkolenia. Proces ten jest czasochłonny i wymaga szczególnej dbałości o detale w konstruowaniu komunikatów. W tym celu konieczne są umiejętności miękkie, wiedza i doświadczenie. Dobrym rozwiązaniem jest korzystanie z pomocy zewnętrznych ekspertów, którzy specjalizują się w nowoczesnym zarządzaniu zasobami ludzkimi. Skontaktuj się z nami, a wybierzemy dla Ciebie doradcę dopasowanego do potrzeb Twojej firmy.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670