Polityka wynagradzania
Zasoby ludzkie

Polityka wynagrodzeń w firmie

Polityka wynagradzania to coś więcej niż wysokość pensji i premii. Obejmuje także benefity oraz inne korzyści niematerialne. Pełni ona wiele ważnych funkcji w motywowaniu zespołu i zarządzaniu zasobami ludzkimi. Pomaga też kształtować wizerunek firmy jako pracodawcy. Skuteczna strategia płac to ważna składowa sukcesu przedsiębiorstwa.

 

Polityka wynagradzania – co to?

Polityką wynagrodzeń nazywa się reguły dotyczące tego, jak w danej firmie wynagradza się pracowników.Składa się na nią sposób rozliczania z zatrudnionymi, a także system premii i benefitów pracowniczych. Celem polityki wynagrodzeń jest przede wszystkim utrzymanie i motywowanie obecnych pracowników, ale także pozyskanie specjalistów aktualnie potrzebnych w organizacji. System płac zależy od stanowiska, struktury firmy oraz jej szerszej strategii na rynku.

Znajdź konsultanta

Polityka wynagrodzeń w firmie – co obejmuje?

Polityka wynagrodzeń obejmuje znacznie więcej niż tylko kwestie finansowe. Istotny jest także sposób wdrażania i komunikowania zmian pracownikom, długoterminowy wpływ systemu płac na rozwój firmy, ewaluacja efektów pracy oraz wynagrodzenie niefinansowe, takie jak pochwały, uznanie, rozwój osobisty. Na finansowy aspekt wynagrodzenia mogą składać się:

Inne formy wynagrodzenia materialnego to zapewnienie przez pracodawcę posiłków, opieki nad dziećmi, dofinansowanie edukacji lub organizowanie wypoczynku. Niematerialne wynagrodzenie obejmuje znacznie trudniej mierzalne aspekty, takie jak satysfakcja, samorozwój, władza i wpływ.

Polityka wynagrodzeń – dlaczego jest tak ważna?

Polityka wynagrodzeń pełni istotną rolę w każdej organizacji. Najważniejszą funkcją systemu płac jest zapewnienie pracownikom odpowiedniego poziomu życia i motywacji do zwiększania swoich osiągów. Sprawiedliwe i efektywne wynagradzanie powinno być podstawą każdego systemu polityki płacowej. Ponadto docenienie i otoczenie osoby zatrudnionej opieką buduje jej lojalność wobec pracodawcy. Jest to istotny składnik tworzenia kultury pracy i poprawiania relacji wewnątrz organizacji, co także wpływa na efektywność, kreatywność i zaangażowanie pracowników.

Ostatnim powodem, dla którego polityka wynagrodzeń jest tak istotna, są procesy rekrutacyjne. Pozyskiwanie wyspecjalizowanych pracowników nie jest możliwe bez zaproponowania im czegoś więcej niż atrakcyjnej płacy. Kariera dla profesjonalistów to coś więcej niż sposób na życie – stanowi źródło satysfakcji i spełnienia. Benefity pracownicze oraz ogólne korzyści płynące z zatrudnienia w konkretnej organizacji są równie istotne, co wpływy finansowe.

Polityka wynagrodzeń – consulting z Redegate

Stworzenie efektywnej polityki wynagrodzeń wymaga wzięcia pod uwagę czynników rynkowych, strategii firmy, jej sytuacji finansowej a także potrzeb pracowników. Powinna ona być długoterminowa i oparta na danych wynikających z analiz i badań. Z tego względu warto w ten proces zaangażować doświadczonych specjalistów z zakresu kadr i płac. Certyfikowanych ekspertów w zakresie polityki wynagrodzenia znajdziesz w serwisie Redegate. Skontaktuj się z nami, aby poznać szczegóły.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670