Rozwój i ocena pracowników
Zasoby ludzki

Rozwój i ocena pracowników

Ewaluacja pracowników to podstawa dla ich rozwoju osobistego i zawodowego. Odpowiednio przeprowadzona nie jest narzędziem kontroli, a motywatorem i źródłem cennej informacji zwrotnej na temat ich postępów. Istnieją różne metody oceniania zatrudnionych, jednak wszystkie powinny być przeprowadzone w sposób obiektywny i profesjonalny.

Ocena pracowników – co to?

Ocenianie pracowników to element procesu zarządzania zasobami ludzkimi. Jest to formalna metoda oceny jakościowych i ilościowych aspektów funkcjonowania osoby w ramach przedsiębiorstwa. Obejmuje nie tylko finansowe wyniki pracownika, ale także jego kompetencje miękkie, poczynione postępy oraz zaangażowanie. Ocena taka powinna być przeprowadzana regularnie, za pomocą odpowiednio dobranych narzędzi. Jej wynik to podstawa do przydzielania podwyżek bądź awansów, a także informacja dla pracownika o konieczności poprawy wyników.

Znajdź konsultanta

Ocena kompetencji pracownika – funkcje

Proces oceny pracowników pełni ważną rolę w każdej organizacji. Spełnia wiele ważnych funkcji, m.in.:

Ocena pracowników jest zatem sposobem na zwiększenie wydajności organizacji i ogólną poprawę jej funkcjonowania.

Ewaluacja pracowników – system oceniania

Aby z oceny pracowników wynikały wartościowe informacje, proces ten musi być usystematyzowany. Wymaga to określenia celu, w jakim jest dokonywana ewaluacja, a także zasad i kryteriów branych pod uwagę. Warto ustalić także częstotliwość dokonywania ocen i ujednolicić technikę oceniania. Tylko w taki sposób możliwe jest zapewnienie obiektywnego wyniku, pozbawionego zabarwienia emocjonalnego i dyskryminacji.

Okresowa ocena pracownika – trudności

Ocena pracowników to złożony proces, który wymaga wielu przygotowań. Popełnienie pomyłki na którymkolwiek etapie ewaluacji może skutkować sfałszowanym, nieobiektywnym wynikiem. Najczęstsze pomyłki wynikają z emocjonalnego stosunku kadry zarządzającej wobec pracowników i z korzystania z uproszczonego wnioskowania przez osobę oceniającą. Obejmuje to sugerowanie się jedną z cech pracownika w ocenie innych, projekcję własnych cech na osobę ocenianą, sugerowanie się własnymi doświadczeniami i przekonaniami, nadmierną pobłażliwość bądź surowość czy nawet ocenianie na podstawie wyglądu.

Brak konsekwencji i odgórnie założonej metodologii sprawia, że ewaluacja kończy się niesprawiedliwą oceną.W takim wypadku pracodawca sprawia wrażenie niekompetentnego, a ponadto może stracić wartościowych pracowników. Może to też spowodować przecenienie osób, które w rzeczywistości nie posiadają danych kompetencji.

Rozwój pracowników z ekspertami Redegate

Odpowiednio przeprowadzona ocena pracowników pozwala zdefiniować ewentualne braki w wiedzy lub kompetencjach, a także motywować ich do poprawy osiągów. Wskazuje kierunek, w którym zatrudnieni powinni się rozwijać. Ewaluacja nie jest jednak prostym zadaniem i wymaga doświadczenia oraz znajomości odpowiednich narzędzi. Nie każda organizacja posiada potrzebne know-how, warto więc skorzystać z pomocy wykwalifikowanych specjalistów. W serwisie Redegate znajdziesz ekspertów w dziedzinie human resources, którzy pomogą Twoim pracownikom osiągnąć pełny potencjał. Zapraszamy do kontaktu przez formularz na stronie.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670