Zasoby ludzkie
Komunikacja
w organizacji
OBSZARY, W JAKICH DZIAŁAMY:

Zasoby ludzkie

Na zasoby ludzkie w organizacji warto patrzeć szerzej niż w klasycznym podejściu. To nie tylko „czynnik wytwórczy”, ale przede wszystkim to, co decyduje o charakterze firmy. Od ludzi i tego, w jaki sposób będziesz ich prowadzić, zależy również to, w jakim miejscu Twój biznes znajdzie się za kilka lat.

Ty znasz swój zespół najlepiej. Eksperci Redegate wiedzą, jak stawiać czoło wyzwaniom w obszarze HR, które stoją przed organizacjami. Połącz to, a zarządzanie zasobami ludzkimi w Twojej firmie zyska zupełnie nowy wymiar.

Zasoby ludzkie
Komunikacja w organizacji

Koncern paliwowy rozwija świadomość zespołu podnosząc kompetencje międzykulturowe!

Po przeanalizowaniu problemów, które pojawiły się podczas ekspansji na nowych rynkach koncern paliwowy zrealizował intensywne szkolenia z kompetencji międzykulturowych wśród managerów.
Główne elementy programu skupiły się na budowaniu świadomości i pokonaniu barier związanych min. z nieznajomością kodu kulturowego, różnic w sferze werbalnej, stereotypami i uprzedzeniami, wyznawanymi wartościami.
Prowadzący projekt konsultant został bardzo pozytywnie oceniony przez pryzmat efektów programu po zakończonej fazie szkoleniowe.
Firma wskazała odczuwalną poprawę jakości współpracy i osiągnięć zespołów międzykulturowych jakie funkcjonują na co dzień w organizacji.

Zasoby ludzkie to pojęcie, które odnosi się bezpośrednio do pracowników, którzy zatrudnieni są w danym przedsiębiorstwie. Jest to jednak określenie na wartość, jaką wnoszą do zespołu. Mowa tutaj przede wszystkim o potencjale, umiejętnościach i kompetencjach.

Zasoby ludzkie w firmie – zarządzanie

Zarządzanie zasobami ludzkimi to szereg skomplikowanych działań, które mają na celu utrzymanie i rozwój stworzonych struktur w firmie. Pierwszym elementem jest planowanie zasobów ludzkich, które polegają na zaspokajaniu potrzeb kadrowych w przedsiębiorstwie. Planowanie to powinno uwzględniać szereg czynników zarówno zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Na zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie składa się także rekrutacja, czyli nabór nowych pracowników. Etap ten to często bardzo żmudna praca polegająca na wyborze odpowiedniego kandydata, który będzie odpowiadał na potrzeby przedsiębiorstwa. Po zatrudnieniu nowego pracownika następuje wdrożenie, czyli działania mające na celu pomoc w zaadaptowaniu się w środowisku firmy. Do obowiązków działu HR należy również ocena efektów pracy, szkolenie pracowników oraz ich nagradzanie, czyli motywowanie.

HR Konsulting – pomoc w zarządzaniu

Pracownicy to jeden z najcenniejszych zasobów w firmie. To właśnie dzięki ich kwalifikacjom rośnie potencjał całego przedsiębiorstwa, a także wzrasta konkurencyjność. Zarządzanie zasobami ludzkimi w firmie to odpowiedzialne zadanie, które warto powierzyć profesjonalistom. Jako Redegate oferujemy doradztwo HR w tworzeniu i zarządzaniu zasobami ludzkimi w firmie.

HR konsulting to kompleksowe doradztwo personalne, które oferowane jest przez najlepszych specjalistów. Ekspert szczegółowo przyjrzy się procesom w firmie i na podstawie szczegółowej analizy będzie w stanie dobrać odpowiednią metodykę zarządzania.

Nawet najlepszy zespół pracowników nie będzie w stanie w pełni zaprezentować swojego potencjału bez mądrego lidera. Przywódcy, który będzie nie tylko wyznaczał cele i kierował zespołem, ale przede wszystkim, który będzie w stanie motywować i reagować na niepokojące sygnały w najbardziej odpowiednich momentach. W Redegate znajdziesz wyspecjalizowanych ekspertów, którzy oferując leadership consulting, pomogą odnaleźć właściwy kierunek do zmian.

Szkolenia HR – mentoring, motywacja i komunikacja

Doradztwo HR to również działania z dziedziny coachingu i mentoringu, a także polityki wynagradzania czy rozwoju i oceny pracownika. Nasi eksperci służą pomocą podczas restrukturyzacji zatrudnienia. Ich zadaniem będzie również poprawa komunikacji w przedsiębiorstwie, która bardzo często stanowi absolutną podstawę w relacjach biznesowych. Jasne wyrażanie swoich myśli z poszanowaniem drugiej osoby pozwoli na znaczną poprawę efektywności i usprawnienie wielu procesów w firmie. Menadżer zasobów ludzkich pomoże znaleźć nowe metody zarządzania, które będą idealnie dopasowane do profilu firmy.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670