Restrukturyzacja
Zarządzanie strategiczne

Doradztwo restrukturyzacyjne i upadłościowe

Nieprzewidywalne warunki rynkowe mogą spowodować, że sytuacja finansowa przedsiębiorstwa może zmienić się z dnia na dzień. W takich sytuacjach konieczne jest podjęcie przemyślanych działań, które dadzą czas na stworzenie nowej strategii i odzyskanie płynności. Dowiedz się, na czym dokładnie polega restrukturyzacja.

Restrukturyzacja przedsiębiorstwa – co to?

W prawie słowo „restrukturyzacja” oznacza gwałtowne zmiany w organizacji przedsiębiorstwa, jego aktywach lub pasywach. Działanie to ma na celu stworzenie podstawy do wzrostu wartości przedsiębiorstwa. W praktyce jest to złożony proces, który obejmuje znaczące transformacje w strukturze firmy. Postępowanie restrukturyzacyjne ma prowadzić do uniknięcia likwidacji firmy i przywrócenia jej płynności finansowej.

Znajdź konsultanta

Restrukturyzacja firmy – etapy

Pierwszym i najważniejszym etapem restrukturyzacji jest dokładna analiza sytuacji firmy. Należy wziąć pod uwagę całą historię przedsiębiorstwa, jej kontakty z partnerami, wysokość przychodów, a także specyfikę branży, w której działa i jej perspektywy na przyszłość. Taka wiedza pozwala na przejście do kolejnego kroku, jakim jest ustalenie strategii. Często polega na restrukturyzacji zadłużenia, co może oznaczać np. odroczenie terminu zapłaty lub konwersję długów na udziały lub akcje.

Kiedy restrukturyzacja w firmie jest konieczna?

Zazwyczaj restrukturyzacja jest sposobem na drugą szansę dla podupadającego przedsiębiorstwa. Przyczyną takiej sytuacji może być kryzys gospodarczy, nagłe zmiany prawne czy inne wyzwania, z którymi przychodzi się borykać przedsiębiorcom. Często też utrata wartości firmy wynika z nieumiejętnego zarządzania organizacją i jej zasobami.

Restrukturyzacja spółki – korzyści

Korzyści, jakie daje rozpoczęcie postępowania restrukturyzacyjnego, wynikają głównie z czasu, jaki on daje. Przez ten okres bowiem firma jest zwolniona z regulowania swoich zobowiązań i zawieszone są postępowania egzekucyjne. Daje to chwilę na pozyskanie nowego finansowania i znalezienie rozwiązań, które pozwolą uniknąć problemów.

Na czym polega doradztwo restrukturyzacyjne?

Ponieważ restrukturyzacja to złożony proces, który wymaga dużej wiedzy, wiele firm decyduje się skorzystać z usług doradztwa restrukturyzacyjnego. Współpraca ta polega na zatrudnieniu zewnętrznego eksperta, który razem z zarządem lub właścicielem przedsiębiorstwa podejmuje kluczowe decyzje.

Jaki powinien być doradca restrukturyzacyjny?

Ponieważ restrukturyzacja jest złożonym procesem, sprawne przeprowadzenie jej wymaga wiedzy z wielu dziedzin. Przede wszystkim liczy się tu znajomość prawa oraz doświadczenie w pozyskiwaniu finansowania. Dla doradcy zajmującego się tą działalnością od lat nie powinno być sytuacji bez wyjścia. Powinien on posiadać wszelkie kompetencje, które pomogą firmie stanąć na nogi, a także być w stanie doradzić w kwestii dalszego zarządzania przedsiębiorstwem.

Restrukturyzacja – doradztwo z Redegate

Doświadczonych i wyspecjalizowanych doradców restrukturyzacyjnych znaleźć można w serwisie Redegate. Przechodzą oni proces szczegółowej weryfikacji, dzięki czemu można im zaufać. Eksperci od restrukturyzacji posiadają odpowiednie wykształcenie i doświadczenie w wielu projektach zakończonych sukcesem. Dzięki temu są w stanie pozyskać nowe źródła finansowania firmy, efektywnie zarządzać jej długami i sprawić, że po wszystkim nadal będzie się prężnie rozwijać.

Rozwiń

Rozpocznijmy współpracę

logo redegate
Design: PROFORMAT

Kontakt

GAP GROUP sp. z.o.o.

ul. Inżynierska, nr 39, lok. 206
53-228 Wrocław

KRS: 0000860301;
REGON: 387044670,
NIP: 8943158670